Rehtorin terveiset

Tiernan koulu on saanut nimensä ruotsinkielisestä stjärna eli tähti sanasta. Osuvampaa nimeä ei uusi, kaupungin erityskoulut yhdeksi kokoava, koulu olisi voinut toivoakaan – 312 oppilasta, oman elämänsä tähtiä kukin - meidän koulun aikuisten tehtävänä saada koulun keinoin jokainen tähti tuikkimaan mahdollisimman kirkkaasti! 165 opetusalan ammattilaista tekee tätä ”kiillotustyötään” Tiernan koulun 11 eri toimipaikassa sekä koulupäivän että aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana.

Suomi100 juhlavuoden mukaisesti myös Tiernan koulun alkuaskeleet tehdään yhdessä -teeman mukaisesti; kehitämme yhteisopettajuutta, yhdessä työskentelyä eri toimipaikkojen ja yksikköjen kesken sekä toimimme erilaisissa koko koulun tiimeissä, joilla kullakin on oma erityistehtävä Tiernan koulun toimintaan.

Lukuvuosina 2017-18 ja 2018-19 Oulun perusopetuksen painopisteet opetuksen kehittämisessä ovat

 • opetussuunnitelman ja arvioinnin kehittämisessä
  -Tiernan koulussa oppilaan osallisuuden kanavien sekä itsearvioinnin kehittäminen

 • oppilaan oppimisen tuessa
  -oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukemisen yksilöllisten muotojen kehittäminen

 • hyvinvoinnissa
  -oppilaan vahvuudet tunnistava ja hyödyntävä opetus, oppilaan vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen, oppilaan oikeus tuntea kuuluvansa ryhmään omana itsenään
  -väkivallan nollatoleranssi

 • digitaalisuuden kehittämisessä
  -sähköisten oppimateriaalien käyttäminen, oppilaan oman tiedon tuottaminen, tieto- ja viestintäteknologia oppilaan vuorovaikutuksen välineenä, välineistön ja osaamisen kehittäminen tukemaan oppilaiden oppimista

 

Tiernan koulun omat arjen kehittämisalueet, jotka suoraan näkyvät ja tuntuvat oppilaiden kouluarjessa ovat

 • tunti liikuntaa tai liikkumista päivässä
  -Liikunta toteutuu välituntiliikunnassa, liikuntasalituokioissa, aamu- tai päiväkävelyillä.
  Tiernan koulussa suositaan koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, joihin siirrytään ensisijaisesti kävellen.

 • perjantaina lukutuokio – vastaus valtakunnalliseen lukutaidon heikkenemiseen
  -perjantain lukutuokio, noin puolen tunnin mittaista,  jolloin lukemiskokemus toteutetaan oppilaan edellytykset huomioiden mahdollisimman mukavana kokemuksena.

 

Tiernalaisuus toivottavasti tarkoittaa oppilaan kokemana parasta mahdollista kasvu- ja oppimisympäristöä sekä koulun henkilökunnan kokemana merkityksellistä työtä, jossa voi toteuttaa osaamistaan sekä jatkuvasti kehittää sitä yhdessä toisten osaajien kanssa.

 

Toivotan jokaiselle tiernalaiselle ”kaikista parasta lukuvuotta ikinä!”

 

Merja Peteri

rehtori