Sivun otsikko

Tiernan koulun Kasarmintien yksikössä suurin osa oppilaista opiskelee toiminta-alueittain. Toiminta-alueisiin kuuluvat motoriset taidot, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot, kommunikaatiotaidot ja päivittäisten toimintojen taidot. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joilla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti omassa elämässään. Opetuksen tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaista kehitystä ja opittujen taitojen ylläpitämistä. Henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä muiden ammattilaisten sekä vanhempien kanssa oppilaan kehityksen tukemiseksi. Usein toiminta-alueet yhdistyvät opetuksessa, jolloin oppimista tapahtuu monialaisesti.