Työelämään tutustuminen ja ammatinvalinnanohjaus

Koulun ja ympäroivän yhteiskunnan lähentämiseksi ja oppilaan ammatinvalinnan helpottamiseksi koulun opetukseen kuuluu työelämään tutustumista (TET). TET:n tavoitteena on antaa oppilalle mahdollisuus tutustua erilaisiin töihin ja työpaikkoihin ja näin auttaa oppilasta pohtimaan omaa jatkokoulutusta ja ammatinvalintaa.