Työelämään tutustuminen

Koulussamme 7.-9. luokkien oppilaat osallistuvat työelämän tutustumisjaksoihin omien kykyjensä mukaan. 8.-9. luokkalaisen tulee osallistua TET- jaksolle, kuitenkin joustavasti toteuttaen. Koulun henkilöstö tukee ja auttaa TET- paikkojen haussa sekä tutustumisjakson aikana. Tukeminen tutustumisjakson aikana voi olla esimerkiksi koulun aikuisen läsnäoloa oppilaan TET- paikassa työelämään tutustumisjakson alkuvaiheessa.

Työelämään tutustumista voidaan tehdä kaikilla luokka- asteilla järjestämällä tutustumisia oppilaiden huoltajien työpaikkoihin. Yläkoulun oppilaat tutustuvat aktiivisesti työelämään ja niihin johtaviin toisen asteen koulutuspaikkoihin. Tutustumiskäynnillä voi olla mukana koko luokka tai yksittäinen oppilas.