Työelämään tutustuminen

Yksikkömme 7.-9. luokkien oppilaat osallistuvat työelämän tutustumisjaksoihin omien kykyjensä sekä HOJKS:n tavoitteiden mukaan.

9. luokkalaisten osallistuminen TET- jaksoille toteutetaan joustavasti. Koulun henkilöstö tukee ja auttaa TET- paikkojen haussa sekä tutustumisjakson aikana. Tutustumisjaksolla sekä TET- jaksoilla koulun aikuisen läsnäolo on tärkeää, ainakin jakson alkuvaiheessa.

Työelämään tutustumista voidaan tehdä kaikilla luokka-asteilla järjestämällä tutustumisia oppilaiden huoltajien työpaikkoihin. Tutustumiskäynnillä voi olla mukana koko luokka tai yksittäinen oppilas.