Työelämään tutustuminen

Pajaluokilla painotamme oppilaiden elämänhallintataitoja ja työelämävalmiuksia. Oppilaamme ovat TET- jaksoilla keskimäärin useampia päiviä/jaksoja, kuin mikä on kaupungin ja toisten perusopetuksen koulujen käytäntö. TET- jaksoilla voivat käydä kaikkien vuosikurssien oppilaat, eli 7.-, 8- ja 9.-luokilla. Painotus on 8.- ja 9.- luokilla. TET- jaksot ovat kestoltaan muutamasta päivästä useampaan viikkoon/työpaikka ja jaksoja voi olla lukuvuoden aikana useampia.