Valinnaisaineet

Valinnaisaineet 5.-6. lk:t

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Heinätorin yksikössä tarjotaan valinnaisaineita 5.- 6. luokan oppilaille valittavaksi.

Oppilaalle tarjottavat valinnaisaineet ovat:

  • Liikunnan syventävä kurssi
  • Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi
  • Käsityön syventävä kurssi
  • Kuvataiteen syventävä kurssi

 

Valinaisaineet 8.-9. lk:t

7. luokkien oppilaat valitsevat valinnaisaineen 8.-9. luokan ajaksi. Heinätorin yksikössä oppilailla on kaikilla painotettuna valinnaisaineena kotitalous ja käsityö. Myös liikuntaa on kaikkien oppilaiden lukujärjestyksessä myös 8-9 luokilla.

Valittavaksi jää yksi valinnaisaine seuraavista:

  • Käsityö
  • Musiikki 
  • Kuvataide
  • Liikunta