Valinnaisaineet

Valinnaisaineet 5. ja 6. luokilla

-ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi

-kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi

-käsityön, kuvataiteen, liikunnan ja äidinkielen soveltava kurssi

-matematiikan, yhteiskuntaopin ja tieto- ja viestintäteknologian soveltava kurssi

 

Valinnaisaineet 8. ja 9. luokilla

Tiernan koulussa painotetaan koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden arjen taitojen kehittymistä. Olemme kouluna päättäneet, että kaikille yhteinen taito- ja taideaine on kotitalous, jota opiskellaan 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa.

Kotitalouden lisäksi 8. luokalla opiskellaan kahta muuta valinnaisainetta, molempia kaksi tuntia viikossa. 9. luokalla kotitalouden opiskelu jatkuu ja sen lisäksi opiskellaan jotain muuta valinnaisainetta kaksi tuntia viikossa.

Koska oppilasmäärät ovat hyvin pieniä, valinnaisaineista toteutetaan ne, joissa on eniten valintoja ja riittävästi oppilaita ryhmän perustamiseksi. Samassa ryhmässä voi olla oppilaita myös muilta luokka-asteilta.

 

Valinnaisainevaihtoehtoja:

Kotitalous. Opetellaan arjessa tarvittavia taitoja, kuten ruoanlaittoa, vaatehuoltoa ja pieniä siivoustehtäviä. Lisäksi myös tiimityötaitoja ja terveellisiä elämäntapoja.

Käsityön ja kuvataiteen soveltava. Sisusta, korjaa ja tuunaa. Taidetta ja käsitöitä erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Tutustumista materiaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin. 

Liikunnan ja terveystiedon soveltava. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja erilaisiin lajeihin tutustuminen.

Musiikin soveltava. Musiikkimaalaus, musiikkirentoutus sekä musiikin tekeminen ja tuottaminen.