Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu mukaan energia­te­hok­kuustyön vertai­sar­viointiin

Kunnat ovat jakaneet oppeja energiatehokkuuden parhaista käytännöistä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen ympärille perustetussa verkostossa. Nyt yhteiskehittäminen saa entistä enemmän vauhtia, kun kuusi kuntaa lähtee kehittämään vertaisoppimisen mallia energiatehokkuustyöhön. Oulun lisäksi hankkeessa ovat mukana Hämeenlinna, Hollola, Hyvinkää, Turku ja Rauma. 

Vertaisoppimisessa kunnat tutustuvat toistensa tapoihin organisoida ja toteuttaa energiatehokkuustyötä sekä antavat toisilleen palautetta. Tavoitteena on tuottaa oppeja myös muille kunnille ja kehittää kuntien energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa kunnissa. Konsepti perustuu Ilmastojohtajat-hankkeessa vuonna 2019 kehitettyyn ilmastojohtamisen vertaisarviointimalliin. 

Vertaisoppimiskierroksella kahdesta muusta kunnasta koottu ryhmä haastattelee kunnan eri rooleissa toimivia ja kokoaa kunnalle palautteen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. 

“Oulun kaupungissa on tehty hyvää työtä monella saralla energiatehokkuuden kanssa. Uskomme, että meillä on hyviä esimerkkejä jaettavaksi muille kunnille.  Toisilta kunnilta saatava sparrausapu auttaa puolestaan meitä kehittämään toimintamallejamme energiatehokkuuden parantamiseksi", kertoo ilmastoasiantuntija Maarit Talvitie Oulun kaupungilta. 

Hanketta koordinoi Motiva. Hanke käynnistyi joulukuun puolivälissä 2020, ja se kestää noin puoli vuotta. 

Jakolinkki