Ajankohtaista

< Takaisin

Salonpään koulun ja päiväkodin toteuttajaksi Hoivatilat Oyj

Oulunsalon Salonpään koulun ja päiväkodin toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Hoivatilat Oyj. Kilpailutuksen kriteereinä olivat sekä ratkaisuehdotuksen laatu että vuokratarjouksen hinta.

Koulu ja päiväkoti toteutetaan vuokrahankintana. Se tarkoittaa, että Hoivatilat suunnittelee ja rakennuttaa päiväkodin sekä hoitaa rakennuksen ylläpidon vuokrasopimuksen ajalta. Oulun kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakennuksen 25 vuoden määräajaksi.

”Koulut ja päiväkodit ovat käyttörakennuksia, joiden suunnittelussa hienovarainen ote tuottaa käyttäjäystävällistä ja ihmisen mittaista arkkitehtuuria. Kaupunki tekee Hoivatilat Oyj:n kanssa koko prosessin ajan tiivistä yhteistyötä, jotta käyttäjille saadaan parhaat mahdolliset tilat”, kertoo rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen Oulun Tilapalveluista.

Uuteen koulu- ja päiväkotirakennukseen sijoittuvat luokat 0–6 sekä kolmeryhmäinen päiväkoti. Kaikkiaan tilat palvelevat noin 220 lasta. Salonpään koulu on Niemenrannan koulun sivukoulu.

Uusi rakennus tulee nykyisen Salonpään koulun tontille Varjakantielle Oulunsaloon. Nykyinen koulurakennus puretaan vuoden 2019 aikana. Vanha suojeltu puukoulu säilytetään, mutta sen käyttötarkoitus tulee muuttumaan. Jatkokäyttötarkoitus on vielä epäselvä.

Koulu ja päiväkoti aloittavat toimintansa tammikuussa 2022.

 

Lisätietoja: rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen, Oulun Tilapalvelut -liikelaitos, p. 050 304 5954

Jakolinkki