Ajankohtaista

< Takaisin

Tiernan koulu, Leinonpuiston oppilaat pääsevät uuteen kouluun tammikuussa

Tiernan koulun oppilaat pääsevät aloittamaan vuoden 2021 uusissa tiloissa Toppilassa. Merituulen alakoulun viereen on valmistunut lokakuussa 2700 kerrosneliön laajennus, jota parhaillaan sisustetaan käyttöä varten.

Uuden koulun nimi on Tiernan koulu, Leinonpuisto. Koulussa on tilat 70–80 oppilaalle sekä noin 70 hengen henkilökunnalle. Oppilaat siirtyvät Leinonpuiston vanhoista toimipaikoista Tuirasta, Viipaleesta, Komulta sekä Merituulen alakoulun tiloista laajennusosaan.

Esteettömyys rakentamisen lähtökohtana

Koulu on rakennettu erityisen tuen oppilaiden tarpeita ajatellen. Esteettömyys on ollut suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tärkeä näkökulma.

”Tämä koulu on malliesimerkki siitä, miten esteetön koulu rakennetaan. Esteettömyys nivoutuu tiukasti turvallisuuteen: materiaalit ja suojaukset tulee miettiä käyttäjien turvallisuus huomioiden”, projektipäällikkö Eero Keränen Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksesta kertoo.

”Peruslähtökohtana on ollut luoda rauhallinen, eri aistikanavia hyödyntävä oppimisympäristö. Luokkatilat mahdollistavat yhteistyön tekemisen eri ryhmien välillä. Kahden luokkatilan välissä olevien siirtoseinien sekä luokkien yhteydessä olevien eriyttämistilojen ansioista, oppilasryhmä tai oppilas voi vetäytyä työskentelemään omaan rauhaan”, Tiernan koulun rehtori Niina Oksman kuvailee.

Leinonpuiston yksikön kokonaisurakoitsijana toimi Temotek Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 8,5 miljoonaa euroa.

 

Jakolinkki