Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus

Tiedote työmaalta syyskuu 2020 (pdf)

Tiedote työmaalta heinä-elokuu 2020 (pdf)

Tiedote työmaalta toukokuu 2020 (pdf)

Tiedote työmaalta huhtikuu 2020 (pdf)

Tiedote työmaalta maaliskuu 2020 (pdf)

Tiedote työmaalta helmikuu 2020 (pdf)

Tiedote työmaalta tammikuu 2020 (pdf)

Tiedote työmaalta joulukuu 2019 (pdf)

Tiedote työmaalta marraskuu 2019 (pdf)

Tiedote työmaalta lokakuu 2019 (pdf)

Tiedote työmaalta syyskuu 2019 (pdf)

 

Kuukauden nosto:

Yhteistoiminnallinen SR-urakka

Jokirannan koulu toteutetaan käyttäen urakkamuotona yhteistoiminnallista SR-urakkaa. Siinä urakoitsija vastaa sekä kohteen suunnittelusta että rakentamisesta, mutta toimii samalla tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Yhteistyö on käynnistynyt jo SR-urakoitsijan hankintavaiheessa yhteisissä valintatyöpajoissa ja jatkunut onnistuneesti läpi koko hankkeen.  Yhteistyön tavoitteena on huomioida käyttäjien ja tilaajan tavoitteet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä luoda paras mahdollinen oppimisympäristö koulun tuleville oppilaille ja henkilökunnalle.

Toteutusmuodolle tyypillinen piirre on avoin kustannusrakenne sekä tuottojen ja riskien jakaminen tilaajan ja urakoitsijan välillä. Tarkoituksena on parantaa kustannusten ja riskien hallintaa sekä kohdistaa rahalliset panokset sinne, missä ne parhaiten tuottavat uudelle koululle lisäarvoa. Kohteen suunnitteluratkaisut onkin pystytty valitsemaan yhteisesti huomioiden taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet.

Yhteistoiminnalliselle SR-urakalle tyypillistä on myös tavanomaista pidempi takuuaika. Jokirannan koulun takuuaika on poikkeuksellisen pitkä, 10 vuotta, mikä kannustaa suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen laadukkaasti alusta loppuun.

Yksi toteutusmuodon keskeinen tavoite on parantaa osapuolten välistä luottamusta ja yhteistyötä, mikä Jokirannan koulun tapauksessa onkin toiminut erinomaisesti. Rakennushankkeissa joskus esiintyvä vastakkainasettelu ja erimielisyydet ovat tässä hankkeessa loistaneet poissaolollaan. Parhaita rakennushankkeita yhdistää aina toimiva yhteistyö – niin myös Jokirannan koulun tapauksessa.

Työmaan yleisilme 2.6.2020

Kuvassa lähes valmis koulurakennus

Työmaan yleisilme 4.5.2020

Kuvassa muurattua seinää

Työmaan yleisilme 25.3.2020

Kuvassa työmaa maaliskuussa 2020

Työmaan yleisilme 28.2.2020

Kuvassa liikuntasalin keskeneräinen seinä

Työmaan yleisilme 23.1.2020

Kuvassa rakennustyömaa tammikuussa

Työmaan yleisilme 18.12.2019

Kuvassa koulun valmiit seinät.

Työmaan yleisilme 4.10.2019

Liikuntasalin betonipilarit pystyssä koulun työmaalla.

 

Työmaan yleisilme 2.9.2019

Kuva Jokirannan koulun työmaalta. Kuvassa perustuksia ja nosturi.

Mediatiedotteet

18.6.2019 Jokirannan koulun rakennustyöt alkavat Oulussa

4.10.2019 A-Insinöörien mediatiedote yhteistoiminnallisesta urakasta