Pohjankartano

Kuvassa Pohjankartanon koulu

Pohjankartanon koulun musiikinopetustilat korjataan ja muutetaan kaikkia koulun käyttäjiä palveleviksi tiloiksi suurista musiikinopetusluokista, pienryhmä- ja yksilöopetustiloihin. Koulu korjataan Terve talo- toteutuksena. Sekä rakennus- että suunnittelutyössä noudatetaan Terve talo -ohjetta RT 07-10805.

C-siipi jakautuu kolmeen osaan, sen keskellä ovat jo aiemmin korjatut ja nykyiselleen jäävät käsityötilat. Musiikinopetustilat jakautuvat keskiosan molemmin puolin, Leevi Madetojan kadun puoleiseen päätyyn ja Karjasillan puoleiseen päätyyn. Tilat uusitaan näiltä osin vain kantavat rakenteet ja ulkoseinät säästäen. Leevi Madetojan kadun puoleisessa päädyssä oleva valokuilu ja Karjasillan puoleisessa päädyssä olevat kattoikkunat ovat arvokkaita alkuperäisiä arkkitehtuurin piirteitä, joita pyritään säästämään.

C-siiven vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan. Vesikatolle rakennetaan tiloja palveleva uusi iv-konehuone olemassa olevien lisäksi. Alapohjat ja niiden alaiset maakerrokset uusitaan kauttaaltaan toimenpidealueella.

Osavaihe 4 jakaantuu kahteen rakennusvaiheeseen, joista ensimmäinen osa valmistuu keväällä 2020 ja toinen osa keväällä 2021.

Tietoa Pohjankartanon koulun ohjelma-allianssista.

Projektipäällikkö Raimo Vittaniemi, p. 044 703 2534