Salonpään koulu ja päiväkoti

Kaupunginvaltuuston 14.5.2018 päätös (52 §): Hankeselvityksen tekeminen, Niemenrannan ja Salonpään koulut.

Hanke sisältää pääkohdittain seuraavat kokonaisuudet:

- koulu- ja päiväkotirakennuksen, sekä niihin liittyvien tukirakennusten,

- rakennelmien, piha-alueiden ja liittymien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon.

- em. kokonaisuuden vuokrauksen ja

- erikseen määritellyn palvelukokonaisuuden tuottamisen Oulun kaupungille 20/25 vuoden palvelujaksolle.

Nykyiset rakennukset (pl. puukoulu, osa A) puretaan erillisellä purku-urakalla loppuvuoden 2019 aikana. Päiväkotirakennus puretaan, kun uusi päiväkoti on valmis.

Salonpään koulu siirtyy evakkoon Patamäen koululle 08/2019 alkaen ja on siellä koulun valmistumiseen asti väistössä. Ratkaisu perustuu sisäilmatyöryhmän tekemään päätökseen.

 

Projektipäällikkö Ville Laitinen, p. 050  304 5954