Arkkitehtikilpailut

Kortteli 80 (Toppila Shore)

SRV Yhtiöt Oyj ja Oulun kaupunki yhteistyössä järjestivät Toppilansalmen äärelle sijoittuvaa korttelia 80 koskevan pohjoismaisen arkkitehtikutsukilpailun v. 2008–2009. Kilpailun tavoitteena oli löytää asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka toimii myönteisenä esimerkkinä koko Länsi-Toppilan alueen toteutukselle. Suunnittelussa tuli ottaa huomioon etenkin alueen keskeinen ja kaupunkikuvallisesti näkyvä sijainti sekä tärkeät näkymät eri ilmansuuntiin. Rakennussuunnittelun tasolla toivottiin kiinnitettäväksi erityistä huomiota kohteen arkkitehtoniseen kokonaisratkaisuun, asuinympäristön toimivuuteen sekä toteutuksen laatuun ja taloudellisuuteen. Keväällä 2009 ratkaistun kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus (nimimerkki "Seasons"), jonka tekijäksi osoittautui ruotsalainen arkkitehtitoimisto White Arkitekter Ab. Kilpailun tulosta on hyödynnetty lopullista asemakaavaehdotusta laadittaessa.

Kortteli 55 (Mallasjuoma)

SRV Asunnot Oy Pohjois-Suomi järjesti yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa ns. Mallasjuoman aluetta koskevan arkkitehtikutsukilpailun v. 2008–2009. Kilpailun tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisten ratkaisujen kautta alueen kaupunkikuvalliset erityispiirteet ja suojelutarpeet huomioiden hyvä ja kokonaistaloudellinen lähtökohta asemakaavaa ja korttelin toteutusta varten. Keväällä 2009 ratkaistun kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus nimimerkillä "Top´pihat". Ehdotuksen tekijä oli oululainen arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy. Korttelin asemakaava on laadittu voittaneet ehdotuksen periaatteiden pohjalta.

Linkit
– Kortteli 80 / "Seasons1 ja Seasons2"
– Kortteli 55 / "Top´pihat" (5 Mt)
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Uki Lahtinen p. 044 703 2427
    Elina Jaara p. 040 522 1031
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.