Länsi-Toppilan asemakaava (osa-alue 1)

Toppilan voimalan eteläpuolisen osa-alueen asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laatiminen on tullut vireille vuoden 2007 alussa, jolloin hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Luonnosvaiheen suunnittelu on tapahtunut hyväksytyn kaavarungon pohjalta konsulttityönä, yhteistyössä Oulun kaupungin sekä alueen maanomistajien ja tontinhaltijoiden kesken. Suunnittelun käynnistysvaiheessa osapuolet ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan yhteistoimintamenettelysopimuksen (tekninen lautakunta 24.4.2007 § 256). Oulun kaupunki sekä alueen maanomistajat ja tontinhaltijat laativat lopulliset maankäyttösopimukset asemakaavan sisällön varmistuttua. Suunnittelua ohjaa hanketta varten perustettu asemakaavoituksen ohjausryhmä (nimetty 23.4.2007). Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä touko–kesäkuussa 2008. Asemakaavaluonnoksen mukaan alueelle voi sijoittua noin 2 500 asuntoa ja 5 000 asukasta.

Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelu on painottunut korttelitasoisten käyttösuunnitelmien laatimiseen. Alueella on myös järjestetty kaksi korttelikohtaista arkkitehtikutsukilpailua. Perusselvityksiä on täydennetty ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevalla selvityksellä. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä vuodenvaihteessa 2009–2010 ja asemakaava on tullut voimaan 26.3.2010.

Asemakaavaehdotuksen sekä viralliset kaava-asiakirjat on laatinut teknisen keskuksen asemakaavoitus. Asemakaavan tueksi on laadittu aluetta koskevat rakentamistapaohjeet rakennusvalvontaviraston ja teknisen keskuksen asemakaavoituksen yhteistyönä. Asemakaavoituksen yhteydessä laadituista ympäristön sekä liikenteen ja katujen yleissuunnitelmista on vastannut teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut. Vesihuollon yleissuunnittelusta on vastannut Oulun Vesi ja energiahuollon yleissuunnittelusta Oulun Energia.

Linkit
Sijaintikartta (AAM 1965) (pdf 876 kt)

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Uki Lahtinen p. 044 703 2427
    Jere Klami p. 044 703 2412
    Elina Jaara p. 040 522 1031
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.