Toppilansalmen alue

Toppilansalmella on pitkät perinteet Oulun satamapaikkana, mutta olosuhteiden muuttuessa ja aluskokojen kasvaessa se ei enää jatkossa voi toimia kaupungin pääsatamana vaan kauppamerenkulun satamatoiminnat keskittyvät Oritkarin, Vihreäsaaren sekä Nuottasaaren satamien muodostamalle alueelle. Toppilan satama siihen tukeutuvine työpaikka-alueineen on tämän myötä vapautumassa uuteen käyttöön. Sen mahdollistamana Toppilansalmen eteläpuolelle asemakaavoitettu Toppilansaaren asuntoalue on jo rakenteilla ja salmen pohjoispuolisen Länsi-Toppilan alueen asemakaavoitus on käynnistynyt vuoden 2007 alussa.

Toppilansaaren asemakaavassa on osoitettu varaus Satamatien jatkeeksi sijoittuvaa uutta siltaa varten, joka yhdistää salmen molemmat puolet toisiinsa ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Alueella on säilynyt joukko sataman aikaisia rakennuksia ja rakenteita, jotka osaltaan leimaavat maisemaa ja kaupunkikuvaa, mutta nykyisellään vajaassa käytössä oleva alue on ympäristöltään epäyhtenäinen ja keskeneräinen.

Linkit
Ilmakuva 2004 (pdf 7,5 Mt)
Toppilansalmi – Viihtyisää kaupunkiasumista meren äärellä (pdf 2 Mt)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Topias Yli-Vakkuri
    p. 040 844 5409
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.