Länsi-Toppilan kaavarunko

Länsi-Toppilan suunnittelu on käynnistetty laatimalla alueelle kaavarunko, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt ohjeellisena jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen pohjaksi 20.6.2006 § 443.

Kaavarungon mukaisesti Toppilan voimala säilyy nykyisellä paikallaan. Voimalan ympäristövaikutuksista johtuen asuntorakentaminen on sijoitettu suurimmalta osaltaan Satamatien eteläpuolelle, kun taas Satamatien ja voimalan välinen alue on osoitettu palvelu- ja työpaikkatoiminnoille. Alueelle voi sijoittua asuntoalueen lähipalvelujen lisäksi myös toimisto- ja liikerakentamista, joka palvelee lähiympäristöä laajemminkin. Salmen rantavyöhyke on varattu yleisille toiminnoille kuten kevyelle liikenteelle, virkistykselle ja veneilylle. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmiksi luokitellut rakennukset on esitetty säilytettäväksi.

Kaavarunkoalueen asemakaavoitus tapahtuu osa-alueittain ja aikataulullisesti vaiheistettuna. Asemakaavoituksen ensimmäisen vaiheen muodostaa Toppilansalmen, Koskelantien, Tervahovintien ja Hietasaarensillan välinen alue Toppilan lämpövoimalan eteläpuolella. Toisen vaiheen muodostaa voimalaitoksen pohjoispuolinen Ranta-Toppilan alue (564-2104).

Linkit
- Länsi-Toppilan kaavarunko, havainnekuva (jpg 1 Mt)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Uki Lahtinen p. 044 703 2427
    Jere Klami p. 044 703 2412
    Elina Jaara p. 040 522 1031
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.