Käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tekninen ltk 12.12.2006 § 740
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 5.–19.1.2007
Maankäyttöluonnokset, tekninen lautakunta 2.10.2007 § 584
Asemakaavan valmisteluaineisto, tekninen lautakunta 13.5.2008 § 305
Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 20.5.–19.6.2008
Asemakaavaehdotus, tekninen lautakunta 8.12.2009 § 594
Asemakaavaehdotus nähtävillä 15.12.2009–19.1.2010
Asemakaavan hyväksyminen, tekninen lautakunta 2.2.2010 § 47
Asemakaavan hyväksyminen, kaupunginhallitus 8.2.2010 § 90
Asemakaavan hyväksyminen, kaupunginvaltuusto 15.2.2010 § 18
Asemakaavan voimaan tulo 26.3.2010
Rakentamistapaohjeiden hyväksyminen, rakennusltk 25.8.2010 § 76

Käsittelyvaiheet sekä keskeiset kaava-asiakirjat on esitetty myös hanketta koskevan projektikortin yhteydessä.

Linkit:
Länsi-Toppila (AAM1965) projektikortti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2006 (pdf 4,7 Mt)

– Asemakaavaehdotus 25.1.2010 (tullut voimaan 26.3.2010)

Asemakaavakartta
havainnepiirros
näkymä etelästä
näkymä lännestä
asemakaavan selostus

– Rakentamistapaohjeet 25.8.2010

Rakentamistapaohjeet
Liite 1.