Perusselvitykset

Länsi-Toppilan satamateollisesta käyttöhistoriasta johtuen suunnittelun pohjaksi on teetetty mm. maaperän pilaantuneisuutta ja rakennushistoriaa koskevat selvitykset. Toppilan voimalan keskeisestä sijainnista johtuen voimalan ympäristövaikutuksia on selvitetty sekä mittauksin että asukaskyselyin. Tärkeimmät perusselvityksen on tehty jo kaavarunkovaiheessa:

Toppilan voimalaitos, meluselvitys
Electrowatt-Ekono / Jaakko Pöyry Group, 2004

Toppilan voimalan ympäristövaikutukset – asukaskyselyraportti
Electrowatt-Ekono / Jaakko Pöyry Group, 2004

Länsi-Toppilan luontoselvitys
Lassi Kalleinen / Ympit Ympäristö-It , 2004

Länsi-Toppilan rakennettavuusselvitys
PSV-Maa ja Vesi / Jaakko Pöyry Group, 2004

Länsi-Toppilan rantarakenteiden kuntoselvitys
Suunnittelukortes, 2004

Länsi-Toppilan pilaantuneisuustutkimus ja tarkentava pilaantuneisuustutkimus
PSV-Maa ja Vesi / Jaakko Pöyry Group, 2004 / 2005

Länsi-Toppilan rakennussuojeluselvitys (pdf, 5 Mt)
Arkkitehtitoimisto ARK-BYROO, 2004

Länsi-Toppilan toiminnallinen selvitys
Tuomas Santasalo Ky, 2004

Asemakaavoituksen yhteydessä perusselvityksiä täydennetään
ja tarkennetaan tarvittavilta osin. Alueelta on valmistunut mm.
seuraavat lisäselvitykset:

Länsi-Toppila, maisema-analyysi
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä, 2007

Oulun Energia, Toppilan voimalaitoksen meluselvityksen päivitys,
Pöyry Energy Oy, 6.11.2007-12-17

Länsi-Toppila, Ympäristömeluselvitys,
Promethor Oy, 4.12.2007

Länsi-Toppila, Maaperän pilaantuneisuustutkimus,
Pöyry Environment Oy, 5.12.2007

Selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja huomioon ottamisesta Länsi-Toppilan asuinalueen asemakaavoituksessa (pdf 5,8 Mt)
Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen / VTT, 17.9.2009
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Uki Lahtinen p. 044 703 2427
    Jere Klami p. 044 703 2412
    Elina Jaara p. 040 522 1031
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.