Toteutusvaiheet

Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen
– Höyrymyllyntie, Mallastie ja Siilotie 2010–2011
– Satamatie 2011–2012
– Möljänsilta 2011–2012
– Koskelantien parantaminen 2012–2013
– muut kadut kortteleiden rakentamisaikataulun mukaan

Yleisten alueiden rakentaminen
– Toppilansalmen laiturirakenteet 2011...
– Rantapuistojen (Satamaranta) toteutuksen aikataulu
viereisten kortteleiden aikataulun mukaisesti
– Muiden puistojen ja puistoissa olevien polkujen aikataulu
tarkentuu myöhemmin

Asuntorakentaminen
Kortteleiden rakentaminen tapahtuu vaiheittain rakennuttajien omien aikataulujen mukaisesti. Asuntorakentaminen on käynnistynyt alueen koilliskulmalta (korttelit 56 ja 43). Toppilansalmen alueen arvioidaan rakentuvan valmiiksi noin 15 vuoden kuluessa.

Asemakaavoitus
Punaisen myllyn korttelia 81 koskeva erillinen asemakaava valmistuu keväällä 2014. Toppilan täydennysrakentaminen jatkuu pohjoisen suuntaan. Voimalaitoksen ja Meri-Toppilan asuntoalueen välisen rantavyöhykkeen (Ranta-Toppila 564-2104) suunnittelu on käynnistynyt vuoden 2010 lopulla ja alueen asemakaava valmistunee vuoden 2014 aikana.

Linkit:
Katujen rakentamisaikataulu (pdf)