Yhteystiedot

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
PL 32, Solistinkatu 2, 90015 Oulun kaupunki
sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Asemakaavoitus
Timo Lajunen, kaavoitusarkkitehti
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus
p. 044 703 2416

Kadut
Jukka Aitto-oja, katusuunnittelija
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu- ja viherpalvelut
p. 044 703 2120

Puistot
Mirjam Larinkari, maisema-arkkitehti
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu- ja viherpalvelut
p. 044 703 2117

Tonttipalvelut
Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maa ja mittaus
p. 044 703 2301

Vesihuolto
Jouni Lähdemäki, verkostopäällikkö
Oulun Vesi
p. 044 703 3831

Energiahuolto/kaukolämpö
Kaj Norrbacka, kaukolämpöpäällikkö
Oulun Energia
p. 044 703 3420

Energiahuolto/sähkö
Vesa Parviainen, suunnitteluinsinööri
Oulun Energia
p. 08 558 43230

Rakennusvalvonta
Jari Heikkilä, kaupunginarkkitehti
Rakennusvalvonta
p. 044 703 2703