Kodin ja koulun yhteistyö

Opettajat tarjoavat keskustelumahdollisuuksia huoltajille.
Tarvittaessa opettajat järjestävät luokkakohtaisia vanhempainiltoja.

Koulu järjestää yhteisen vanhempainillan keskiviikkona 16.9 klo 17.00 etänä ja luokissa. Osallistumista luokissa rajoitetaan yhteen huoltajaan oppilasta kohti. Kahvitusta ja buffetin järjestää 5A luokka puukoulun pääsisäänkäynnin aulassa. HUOM! Luokanopettajat infoavat luokkakohtaisen tapaamisen ajan ja paikan, koska osa luokkakohtaisista illoista järjestetään eri aikana.

Tomera on Tuiran koulun vanhempaintoimikunnan nimi. Tomera on kokoontunut jo yhden kerran. Puheenjohtajana jatkaa Lauri Ahtinen. Tervetuloa mukaan toimintaan! Seuraava kokoontuminen on 13.10.2020 tiistaina kello 17.30.

Hyvää yhteistyön lukuvuotta kaikille!

Tomera lv. 2019-2020

Puheenjohtajana lukuvuonna 2019-2020 toimii Lauri Ahtinen. Tomeran kokous järjestetään seuraavan kerran tiistaina 1.10.2019 klo 17.30 opettajien huoneessa. 

Tomeran toimintaperiaatteet.doc

 

Lv. 2017-2018 tekstiä:

Tomeran tehtävä on ylläpitää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, sekä edistää oppilaiden vanhempien keskinäistä tutuksi tulemista. Tomera koostuu oppilaiden vanhemmista (enemmistö) ja opettajista, ja kokoontuu Tuiran koululla noin kerran kuussa. Toimintaa ei ole etukäteen tarkasti määritelty, vaan se muodostuu aina lukuvuoden aikana toimivan jäsenistön yhteisten päätösten ja harkinnan pohjalta. Vanhempainjäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa asiassa yhteyttä oman lapsensa opettajaan.

Koulu kiittää yläkoulun puolelle siirtynyttä monivuotista puheenjohtajaa Marja Piiraista hyvästä yhteistyöstä. 


Heikki Tikkanen p.0447039614 rehtori

Opettajajäsen vaihtuu kokouksittain.