Kodin ja koulun yhteistyö

Opettajat tarjoavat keskustelumahdollisuuksia huoltajille.
Tarvittaessa opettajat järjestävät luokkakohtaisia vanhempainiltoja.

Koulu järjestää yhteisen vanhempainillan ke 5.9 klo 18.00 liikuntasalissa. Kahvitus alkaen 17.30 liikuntasalin edessä (5A-luokan järjestämä buffet). HUOM! luokkien omat infot saattavat alkaa jo klo 17.00. Luokanopettajat infoavat asiasta tarkemmin huoltajia.

Hyvää yhteistyön lukuvuotta kaikille!

Tomera lv. 2018-2019

Tomeran toimintaperiaatteet.doc

Tomeran ensimmäinen kokoontuminen tänä lukuvuonna järjestetään koulun yhteisen vanhempainillan ke 5.9.2018 jälkeen. Luokan vanhempainillan jälkeen kutsutaan toimintaan innostuneet kokoukseen, jossa valitaan puheenjohtaja lukuvuoden ajaksi. Myös varapuheenjohtaja valitaan. Keskustellaan toiminnan tavoitteista ja tehdään lukuvuodelle suunnitelma. 

Tomeran sivut päivitetään ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Lv. 2017-2018 tekstiä:

Tomeran tehtävä on ylläpitää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, sekä edistää oppilaiden vanhempien keskinäistä tutuksi tulemista. Tomera koostuu oppilaiden vanhemmista (enemmistö) ja opettajista, ja kokoontuu Tuiran koululla noin kerran kuussa. Toimintaa ei ole etukäteen tarkasti määritelty, vaan se muodostuu aina lukuvuoden aikana toimivan jäsenistön yhteisten päätösten ja harkinnan pohjalta. Vanhempainjäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa asiassa yhteyttä oman lapsensa opettajaan.

Koulu kiittää yläkoulun puolelle siirtynyttä monivuotista puheenjohtajaa Marja Piiraista hyvästä yhteistyöstä. 


Heikki Tikkanen p.0447039614 rehtori

Opettajajäsen vaihtuu kokouksittain.