Kodin ja koulun yhteistyö

Opettajat tarjoavat keskustelumahdollisuuksia huoltajille.
Tarvittaessa opettajat järjestävät luokkakohtaisia vanhempainiltoja.

Koulu järjestää yhteisen vanhempainillan keskiviikkona 4.9 klo 18.00 liikuntasalissa. Kahvitus alkaen 17.30 liikuntasalin edessä (5A-luokan järjestämä buffet). HUOM! Luokanopettajat infoavat luokkakohtaisen tapaamisen ajan (17.30 tai 19.00).

Tomera on Tuiran koulun vanhempaintoimikunnan nimi. Tomera on kokoontunut jo yhden kerran. Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ahtinen. Tervetuloa mukaan toimintaan! Seuraava kokoontuminen on tiistaina 1.10.2019 kello 17.30 opettajien huoneessa.

Hyvää yhteistyön lukuvuotta kaikille!

Tomera lv. 2019-2020

Puheenjohtajana lukuvuonna 2019-2020 toimii Lauri Ahtinen. Tomeran kokous järjestetään seuraavan kerran tiistaina 1.10.2019 klo 17.30 opettajien huoneessa. 

Tomeran toimintaperiaatteet.doc

 

Lv. 2017-2018 tekstiä:

Tomeran tehtävä on ylläpitää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, sekä edistää oppilaiden vanhempien keskinäistä tutuksi tulemista. Tomera koostuu oppilaiden vanhemmista (enemmistö) ja opettajista, ja kokoontuu Tuiran koululla noin kerran kuussa. Toimintaa ei ole etukäteen tarkasti määritelty, vaan se muodostuu aina lukuvuoden aikana toimivan jäsenistön yhteisten päätösten ja harkinnan pohjalta. Vanhempainjäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa asiassa yhteyttä oman lapsensa opettajaan.

Koulu kiittää yläkoulun puolelle siirtynyttä monivuotista puheenjohtajaa Marja Piiraista hyvästä yhteistyöstä. 


Heikki Tikkanen p.0447039614 rehtori

Opettajajäsen vaihtuu kokouksittain.