Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Opettajat tarjoavat keskustelumahdollisuuden huoltajille.
Tarvittaessa opettajat järjestävät luokkakohtaisia vanhempainiltoja.

Koulu järjestää yhteisen vanhempainillan to 7.9 klo 18.00 liikuntasalissa. Kahvitus alkaen 17.30 liikuntasalin edessä (5A-luokan järjestämä buffet). HUOM! luokkien omat infot saattavat alkaa jo klo 17.00. Luokanopettajat infoavat asiasta tarkemmin huoltajia.

Tomera

Tomeran toimintaperiaatteet.doc

Tomeran sivut päivitetään lv. 2017-18 toisen kokouksen 16.10.2017 jälkeen.

Tomeran tehtävä on ylläpitää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, sekä edistää oppilaiden vanhempien keskinäistä tutuksi tulemista. Tomera koostuu oppilaiden vanhemmista (enemmistö) ja opettajista, ja kokoontuu Tuiran koululla noin kerran kuussa. Toimintaa ei ole etukäteen tarkasti määritelty, vaan se muodostuu aina lukuvuoden aikana toimivan jäsenistön yhteisten päätösten ja harkinnan pohjalta. Vanhempainjäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa asiassa yhteyttä oman lapsensa opettajaan.

Puheenjohtajana jatkaa vielä tämän lukuvuoden Marja-Riitta Piirainen p.0504876828.


Heikki Tikkanen p.0447039614 rehtori

Opettajajäsen vaihtuu kokouksittain.