Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita muun muassa keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulukuraattori on osa koulun oppilashuoltoryhmää ja hän toimii tiiviissä yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan huoltajien kanssa.
 
Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan esimerkiksi koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.
 
Koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälän tavoittaa numerosta 044 703 9003