Koulun esittely - Tuiran koulu - Oulun kaupunki

Koulun esittely Koulun esittely

Tuiran koulu lv. 2017-18

Tuiran koulussa on 188 oppilasta ja 9 luokkaa, joista 6B on musiikkiluokka. Koulussa toimivat myös alueelliset pienluokat (PR 1-2, PR  3-6). Pienluokkiin päässeet oppilaat käyvät koulua enimmäkseen tuettuna kotiluokassaan.

Pyrimme yhdessä henkilökunnan sekä vanhempien kanssa antamaan oppilaille sellaiset sosiaaliset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että he selviytyvät elämässään, luottavat itseensä ja ottavat toiset huomioon.

Perustietojen ja -taitojen lisäksi painotamme hyviä käytöstapoja, erilaisuuden hyväksymistä, monikulttuurisuuden arvostamista sekä kestävää kehitystä. Oppilaiden osallisuus toteutuu oppilastoimikunnan sekä koulullamme toteutettavan vertaissovittelun kautta.