Koulun esittely

Tuiran koulu kasvaa ja kansainvälistyy

Tuiran koulu sijaitsee keskeisellä paikalla Tuirassa, aivan Merikoskenkadun bussipysäkkien läheisyydessä, erinomaisten kulkuyhteyksien päässä mistä päin kaupunkia tahansa. Meille on erittäin helppo tulla!

Koulussa annetaan perusopetusta luokkatasoilla 1-6 ja oppilasmäärä on kasvanut jo lähes 250:een. Koulussa annetaan opetusta myös kahdella musiikin erikoisluokalla ja alueellisilla pienluokilla. Koulu kansainvälistyy, sillä koulumme oppilailla on jo 13 äidinkieltä ja toista kotikieltä suomen kielen lisäksi. Olemme ylpeitä kansainvälisestä koulustamme ja koemme monikulttuurisuuden rikkaudeksi.

Koulun ilmapiiri on lämmin, välitön, helposti lähestyttävä ja turvallinen. Tuiran koulussa henkilökunta ja vanhemmat pyrkivät yhdessä antamaan oppilaille sellaiset sosiaaliset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että he selviytyvät elämässään, luottavat itseensä ja ottavat toiset huomioon. Perustietojen ja –taitojen lisäksi painotetaan hyviä käytöstapoja,  erilaisuuden hyväksymistä, monikulttuurisuuden arvostamista sekä kestävää kehitystä. Oppilaiden osallisuus on tärkeää. Vertaissovittelu on osa koulun arkea. Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunta, joka järjestää erilaisia tapahtumia koko kouluväen iloksi. Esimerkkinä mainittakoon suursuosion saavuttanut Talent –kisa. Koulun yhteishenki on hyvä ja pyrimmekin kaikessa toiminnassa yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemisen meininkiin.

Musiikkiluokkien ja useiden ammattitaitoisten musiikinopettajiemme ansiosta musiikki näkyy ja kuuluu koulun arjessa jatkuvasti. Lisäksi Tuiran koulu on Liikkuva Koulu eli toiminnassa painotetaan liikkumista, terveellistä liikunnallista elämäntapaa ja liikuntaa eri muodoissaan. Koulussa on myös käytössä suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lisäksi toimii kiusaamisen sovittelutiimi mahdollisia kiusaamistapauksia varten.

Kaupungin kulttuuripalvelut ovat kävelymatkan päässä ja hyödynnämmekin niitä ahkerasti opetuksessa. Lisäksi Tuiran koulun vanhempaintoimikunta Tomera järjestää oppilaiden perheitä yhdistäviä tapahtumia lukuvuoden aikana useampia, näistä esimerkkeinä vanhempien aamukahvitukset ja pajailta. Nämä tapahtumat ovat tärkeitä ja mukavia, lämminhenkisiä yhdessä tekemisen hetkiä ja ovat saaneet paljon kiitosta niin oppilailta kuin vanhemmiltakin. Toivottavasti pystymme toteuttamaan niitä, kun koronan uhka alkaa helpottaa.

Korona on aiheuttanut kouluun toimia, jotka ovat rauhoittaneet koulutyötä. Turvaetäisyyksistä on siis ollut hyötyäkin vaikka rajoitukset ovat myös rajoittaneet koulun normaalia toimintaa. Selviämme yhdessä myös korona-ajasta ja olemme mielestäni vahvempia koettelemusten jälkeen.