Kouluposti Kouluposti

 

Hyvät Tuiran koulun oppilaat ja huoltajat!

Lukuvuosi 2017-2018 on päässyt hyvään vauhtiin tämän koulupostin ilmestyessä. Koulussamme on 190 oppilasta, yhdeksän perusopetusryhmää sekä 1-2 ja 3-6 luokkien pienryhmät. Jatkamme Kiusaamisen vastaista toimintaa KiVa kouluna. Myös oppilaskuntatoimintaa jatketaan ahkerasti. Liikkuva Koulu näkyy myös koulun toiminnassa. Viidennen luokan koulutuksen saaneiden oppilaiden vertaissovittelu käynnistetään uudelleen tämän lukuvuoden aikana.

Juhlimme Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä eri tavoin lukuvuoden aikana. Kaikkien Oulun koulujen yhteinen juhlapäivä on lauantai 2.12.2017. Kokoonnumme silloin yhteiseen juhlaan myös Tuiran koulussa.

Toivotan Tuiran koulun henkilökunnan puolesta kaikille hyvää ja turvallista lukuvuotta 2017-2018.

 

Yhteistyöterveisin Heikki Tikkanen

rehtori

 

1.Yhteystiedot (kaikki)

 

Tuiran koulun yhteystiedot

rehtori Heikki Tikkanen 044-7039614

koulusihteeri Minna Männistö 040-6691851

opettajainhuone 08-5522148

 

Luokat ja opetushenkilöstö

Leena Rousu-Korhonen 1A 050-5934925

Johanna Mäntylä 1B 050-3423589

Tarja Pälve 2A 050-5924166

Katja Maunu 2B 050-5627509

Marjo Huotari 1-2 lk., pienryhmä 044-7039621

Tomi Järvenpää 3A 041-4474125

Iris Moilanen 4A 050-5636486

Jani Pekkarinen 5A 044-7030680

Elina Saloranta 6A 050-5261908

Annamari Inget 6B, musiikkiluokka 050-5299568

Tero Valta 3-6 lk., pienryhmä 044-7039623

Anu Räihälä resurssiopettaja

Timo Hietala erityisopettaja 044-7039634

Mari Nykänen ortodoksiuskonnon opettaja 040-7346981

Saana Harju islamin uskonnon opettaja 044-5088637

Eija Suutari A2-saksan opettaja 050 386 4236

Taina Väisänen koulunkäynninohjaaja, pr 1-2 050-3426286

Jonna Liuska koulunkäynninohjaaja, pr 3-6 040-5492919

 

Yhteydenpitoon opettajien kanssa on käytössä Wilma osoitteessa https://wilma.ouka.fi/

Opettajat tavoittaa myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@eduouka.fi

 

Muu henkilökunta ja työtehtävä

kouluterveydenhoitaja Satu Vähäkangas 050-3664037

koulupsykologi Jenni Pietarinen 044-7039666

koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä 044-7039003

keittiö 044-7031947

siivoojat 044-7032960

alue-esimies Päivi Lehtosaari-Drushinin 044-7031598

puhtauspalvelun työnjohtaja Maritta Salminen 0447031942

kiinteistönhoitaja Ari Huttunen 044-7032633

hammashoidon keskitetty ajanvaraus 08-55846430

iltapäiväkerho Nuoret Kotkat Maya Luukkonen Tuira 045-1361802

 

2. Koulun toimintaa lukuvuoden aikana (SR)

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma näkyy jatkossa osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/tuiran-koulu/

 

Tärkeät päivämäärät

uintiviikko kahdessa osassa 26-27.3.2018 ja 3-5.4.2018

Tomeran aamukahvit 9.11.2017 klo 8-10

Itsenäisyyspäivän juhla lauantaina 2.12. 2017

Itsenäisyyspäiväruokailu oppilaille 5.12.2017

Tomeran pajapäivä lauantaina 10.2.2018

Lukuvuosi päättyy lauantaina 2.6.2018

 

Seuraa lisäksi koulun www- sivuja sekä Wilman tiedotuksia.

Mahdollista lisäinfoa em. tapahtumista ja tietoa kevään tapahtumista Wilman kautta.

 

Lauantaikoulupäivä pidetään Tuiran koulussa myös kevätlukukaudella Tomeran pajapäivän merkeissä 10.2.2018. Helatorstain jälkeinen perjantai 11.5.2018 on sen vuoksi vapaapäivä. Vapaaehtoiset pajaa pitämään haluavat vanhemmat tai oppilaiden sisaret voivat ilmoittautua rehtorille tai Tomeran puheenjohtajalle.

Lukuvuosi 2017-2018 työajat

Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2017 ja lauantaityöpäivä 2.12.2017

Vapaapäivät

• syysloma 23. - 29.10.2017 (vko 43)
• itsenäisyyspäivä 6.12.2017
• joululoma 23.12.2017 - 7.1.2018


Kevätlukukausi 8.1. - 2.6.2018 ja lauantaityöpäivä 10.2.2018

Vapaapäivät

• talviloma 5. - 11.3.2018 (vko 10)
• pääsiäinen 30.3 - 2.4.2018
• vappuloma 30.4.2018 - 1.5.2018
• vapunpäivä 1.5.2018 
• helatorstain vapaat 10.5.2018 – 11.5.2018


Päivittäiset työajat

tunti

klo

1

8.15—9.00

2

9.00—9.45

välitunti 30 min

3

10.15—

4

12.00

välitunti 15 min

5

12.15—13.00

6

13.00-13.45

7 n.  13.45-14.30

   

 

Poissaolot

Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava aina opettajalle. Toivomme, että poissaoloilmoitukset ilmoitettaisiin Wilmassa. Luokanopettaja voi myöntää hyväksyttävästä syystä oppilaalle enintään viikon (5 koulupäivää) ja rehtori sitä pidemmän poissaololuvan. Lomaa haetaan Wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja päätökset”.

 

Kotitehtävät ja kirjat

Koulussa annetaan yleensä kotitehtäviä päivittäin. Tehtävien tunnollinen ja huolellinen tekeminen on oppilaan velvollisuus ja hyödyksi hänelle itselleen. Toivomme, että huoltajat valvovat kotitehtävien tekemistä ja läksyjen lukemista. Tarjoamme läksyapua Läksyparkin nimellä oppilaille, joille on kotona vaikea järjestää apua esim. heikon suomen kielen taidon vuoksi. Siellä voi tehdä tehtäviä valvotusti torstaisin klo 12-14.30 riippuen oppilaan koulupäivän päättymisajasta.

Useat koulukirjat kerätään keväällä pois ja annetaan syksyllä uudelleen käyttöön. Sen vuoksi on tärkeää, että oppikirjat päällystetään esim. muovilla ja niitä käsitellään hyvin. Siisti ja kunnossa oleva kirja innostaa opiskeluun.

Kerhot

Musiikkikerho järjestetään 1-2 luokkalaisille. Kerho kokoontuu torstaisin klo 13.15-14 .  Kerhossa koetaan ja tuotetaan musiikillisia elämyksiä laulaen, soittaen, liikkuen ja leikkien. Kerhossa pyritään harjoittelemaan pieniä esityksiä ja esittämään niitä muille. Kerhon tarkoitus on tuottaa musiikin iloa ja kannustaa musiikista kiinnostuneita oppilaita harrastamaan musiikkia. Kerhoa vetää 1B-luokan opettaja Johanna Mäntylä.

 

Pikkusudet on ONMKY:n järjestämä monipuolisen liikunnan kerho 1-2 –luokkalaiseille. Kerho kokoontuu 8.9.2017 alkaen perjantaisin liikuntasalissa klo 12.15-13.15.

 

Liikuntakerho kokoontuu tiistaisin klo 14.00. Liikuntakerhossa harjoitellaan liikuntataitoja oppilaiden toiveiden pohjalta. Vetäjinä toimivat 4a-luokan opettaja Iris Moilanen ja 5a-luokan opettaja Jani Pekkarinen.

 

Elokuvakerho järjestetään yhteistyössä kulttuuritalo Valveen kanssa. Kerho kokoontuu tiistai-iltapäivisin klo 14-15.30. Kerho on suunnattu 4-6lk oppilaille, joita kiinnostaa elokuvien ja animaatioiden tekeminen. Kerhoon valitaan syksyllä kahdeksan oppilaan ryhmä ja tarvittaessa uusi samankokoinen ryhmä keväällä. Vetäjänä toimii Kulttuuritalo Valveen kuvataiteen opettaja Aki Kakko.

 

Oppilasarviointi

Opettajien suorittaman oppilasarvioinnin perustana ovat koulun kasvatus- ja opetustyölle asettamat tavoitteet. Arvioinnin tarkoituksena on osoittaa oppilaalle ja hänen huoltajilleen oppilaan edistymistä eri oppiaineissa ja sopeutumista kouluun ja sen työskentelytapoihin. Oppilaat osallistuvat omien tavoitteiden määrittelyyn yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa. Tavoitteita oppimiselle asetetaan muun muassa kehitys- sekä arviointikeskusteluissa.

Vuosiluokilla 1-5 väliarviointi suoritetaan joulu-tammikuussa arviointikeskustelulla, joka korvaa välitodistuksen. Keskusteluun osallistuvat oppilas ja hänen huoltajansa yhdessä opettajan kanssa. Arviointikeskustelun tavoitteena on edistää oppilaan itsearviointitaitoja, arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tehdä näkyväksi oppimisprosessia. Arviointikeskustelu auttaa oppilasta hahmottamaan ja ymmärtämään: mitä oppilaan on tarkoitus oppia, mitä hän on jo oppinut ja miten hän voi edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Vuosiluokalla 6 oppilaat arvioidaan välitodistukseen numeroin. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuosiarvioinnissa arvioidaan sekä oppiaineet että käyttäytyminen. Käyttäytymisen arvioinnilla kuvataan lapsen toimintaa koulussa, suhdetta koulutovereihin, sopeutumista yhteisöön ja yleistä suhtautumista koulutyöhön. Opettajan tekemä arviointi perustuu esimerkiksi opetustilanteissa tapahtuvaan havainnointiin, koulussa toteutettuihin projekteihin tai kokeisiin. Myös oppilas arvioi omaa oppimistaan itsearvioinneilla sekä luokassa tapahtuvalla vertaisarvioinneilla. Kevään lukuvuositodistuksissa oppilas arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1-4 ja numeroin vuosiluokilla 5-6.

 

Ruokailu

Tuiran koulun oppilasravintolassa tarjottava ruoka valmistetaan lokakuusta lähtien Serviisin tuotantokeittiössä Löökissä. Tuiran koulun keittiöllä valmistetaan edelleen mm. salaatit ja niin sanotut energialisät eli perunat, riisi ja tuorepalat.

Koulumme ruokailuaika on klo 10.50–12.15. Luokkien ruokailu tapahtuu joustavasti 3. tai 4. tunnin aikana. Opettajat valvovat ruokailua, opettavat hyviä pöytätapoja ja toisten huomioonottamista.

Ruokalistojen suunnittelussa on tärkeänä apuvälineenä vanhemmilta saatu tieto koululaisen erityistarpeista, esim. allergioista. Erityisruokavalioihin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan ruokalaan.

Koulujen alkaessa käynnistyvät myös koulun tukipalvelut täydellä tehollaan. Oulun koulujen ateria- ja puhtauspalveluista huolehtivan Oulun Serviisin henkilökunta valmistautuu palvelemaan kaikkia asiakkaitaan, niin isoja kuin pieniä, jokaisena koulupäivänä.

Oulun Serviisi on kaupungin liikelaitos, joka aloitti toimintansa 1.1.2008. Oulun Serviisille on ensiarvoisen tärkeää vanhemmilta saatu tieto koululaisen allergioista ja muista erityistarpeista. Tärkein linkki Oulun Serviisin palveluja koskevissa asioissa on luonnollisesti oman koulun keittiö- ja siivoushenkilökunta. Mikäli haluatte keskustella kouluruokailuun tai koulujen puhtauteen liittyvistä asioista laajemmin, ottakaa yhteyttä tuotantopäällikköön, joka on Pauliina Värttö p. 044-7031501.

Oulun Serviisin sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi. Oulun Serviisin internet-sivut aukeavat osoitteessa http://www.ouka.fi/serviisi. Sivuilta löytyvät esimerkiksi koulujen viikoittaiset ruoka-listat ja lomake, jolla Oulun Serviisin palveluista voi jättää palautetta.

Ruokailun jälkeen jaettava hampaiden reikiintymistä ehkäisevä ksylitolipastilli on maksullinen ja sen hinta on 5 €/ lukuvuosi.

 

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa. Osa-aikainen erityisopetus voi olla oppimisen arviointia, ennakoivaa tai kuntouttavaa toimintaa. Opetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena muun opetuksen ohessa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä mm. huoltajien, koulun opettajien, oppilashuollon työntekijöiden sekä päiväkotien kanssa. Koulun erityisopettajana toimii Timo Hietala p. 044-7039634.

 

Pienryhmät

Tuiran koululla toimii kaksi pienryhmää: 1-2 luokkalaisille ja 3-6 luokkalaisille. Pienryhmässä opiskellaan oppilaan oppimisedellytykset huomioiden oman luokka-asteen tavoitteiden mukaisesti. Pienryhmänopettajana toimii erityisluokanopettaja ja hänellä on apunaan koulunkäynnin ohjaaja.  Pienryhmän opettajan ja ohjaajan tuen myötä oppilaan on mahdollista saada enemmän henkilökohtaista ohjausta. Osalla tunneista oppilas voi edellytystensä mukaisesti opiskella koulun muiden ryhmien mukana. Pienryhmän oppilaat opiskelevat

pääasiassa kotiluokassaan, jonne tarvittava tuki pyritään järjestämään. 1-2luokan pienryhmän opettajana toimii Marjo Huotari p. 044-7039621 ja 3-6 luokan opettajana Tero Valta p. 044-7039623. Taina Väisänen työskentelee koulunkäynninohjaajana 1-2. luokissa. 3-6. luokkien koulunkäynninohjaaja on Jonna Liuska.

 

Vertaissovittelu (VERSO)

Koulussamme käytössä olevan vertaissovittelun eli VERSO-toiminnan periaate on, että vertaissovittelijoiksi kouluttautuneet oppilaat sovittelevat oppilaiden kesken syntyneitä pieniä erimielisyyksiä. Tavoitteena on koulun toimintahäiriöiden vähentäminen ja ehkäiseminen. VERSO-toiminta tukee Tuiran koulun pyrkimystä väkivallattomuuteen ja päihteettömyyteen, koulukiusaamisen vähentämiseen ja hyvään työrauhaan.

 

Tuiran koulu on KiVa -koulu

KiVa -koulu on kansallinen toimenpideohjelma, joka antaa kouluille yhdenmukaisen menetelmän puuttua kiusaamistapauksiin sekä ennaltaehkäistä niitä. Kiusaamistapauksiin puututaan ja ne selvitetään aina KiVa -ohjelman mukaisesti. Seurannan avulla varmistetaan, että kiusaaminen on loppunut. Luokissa pidetään KiVa –oppitunteja ja pelataan KiVa-peliä. Aiheesta on lisää KiVa-koulun nettisivuilla www.kivakoulu.fi. KiVa-koulun kotisivuilla esitellään toimintaa useilla eri kielillä.

 

Oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunta, jonka keskuudesta valitaan hallitus. Oppilaskunnan hallituksen tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan ja siten rakentaa yhteisöllisesti toimivaa koulua. Koulumme oppilaskunnan hallitukseen valitaan joka luokalta kaksi edustajaa, joiden kautta luokkien oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan hallituksen ohjauksesta vastaa opettaja Tero Valta.

 

Tuiran koulun säännöt

1. Käyttäydyn ystävällisesti ja rauhallisesti. Tervehdin kohteliaasti.

2. Menen ripeästi välitunnille, jonka vietän välituntialueella. Koulualueelta poistumiseen tarvitsen opettajan luvan. Kellon soitua kiiruhdan sisälle. Koulun päätyttyä en viivyttele koulun alueella.

3. En oleskele WC-tiloissa tarpeettomasti. WC-asiat hoidan välitunnin alussa tai lopussa. Kun läh-den WC:stä, sammutan valot ja suljen oven.

4. Huolehdin ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä.

5. Ruokailen rauhallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. En tuo makeisia ja purukumia kouluun.

6. Minulla on lupa tulla pyörällä kouluun. Noudatan liikennesääntöjä ja käytän pyöräilykypärää pyöräillessäni. Koulupäivän aikana säilytän pyörää lukittuna telineessä. Skuuttaus ja skeittaus on sallittu suojakypärä päässä välitunnilla.

7. Huolehdin omasta, kavereiden ja yhteisestä omaisuudesta. Olen korvausvelvollinen, jos tahallani, huolimattomuuttani tai järjestyssääntöjen vastaisesti toimimalla rikon tai vahingoitan toisen omaisuutta.

8. Koulu ei vastaa vahingoista, jotka sattuvat oppilaan kouluun tuomille esineille, jotka eivät suoranaisesti liity koulunkäyntiin (esim. matkapuhelin). Matkapuhelinta saa käyttää koulupäivän aikana vain opettajan luvalla.

KOULU ON YHTEINEN TYÖPAIKKAMME.

HYVÄLLÄ KÄYTÖKSELLÄ TURVAAMME TYÖRAUHAN

JA KAIKILLE HYVÄN MIELEN.

 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielen-terveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa.

Yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville osana heidän päivittäistä toimintaansa yhteistyössä kotien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa koulun oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi sekä koulukuraattori.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tarvittaessa ja aina tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan ja huoltajan tueksi. Yksilökohtaisia oppilashuollon palveluita tarjoavat mm. koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Koulupsykologi on osa oppilashuoltoryhmää, jonka tarkoitus on edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Lisäksi koulupsykologi toimii erilaisten ryhmien sekä oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Oppilaat, huoltajat ja opettajat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin lapsen kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkkeinä voivat olla koulunkäynnin sujumattomuus, mielialaan liittyvät pulmat tai ongelmat perhe- ja kaverisuhteissa. Koulupsykologi on tarpeen mukaan suunnittelemassa yhdessä opetushenkilöstön kanssa oppilaiden pedagogista tukea esimerkiksi oppimistutkimuksen avulla.

Koulupsykologi Jenni Pietarisen tavoittaa parhaiten numerosta 044-7039666.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita muun muassa keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulukuraattori on osa koulun oppilashuoltoryhmää ja hän toimii tiiviissä yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan huoltajien kanssa.

Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan esimerkiksi koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

Koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälän tavoittaa numerosta 044-7039003.

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat joka vuosi. Oppilaille tehdään nk. laaja terveystarkastus, joka sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksen sekä opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa alaluokilla 1 ja 5. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuvat tarvittaessa myös oppilashuollollisiin ryhmiin.

Koululla sattuneiden tapaturmien ensiapu hoidetaan tarvittaessa koululla/kouluterveydenhuollossa tai lähimmällä terveysasemalla. Vanhempien on tärkeä huolehtia, että koululla on aina ajan tasalla olevat yhteystiedot, mistä vanhemmat koulupäivän aikana tavoittaa.

Äkilliset infektiosairaudet tai vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa tai muussa hoitopisteessä. Sairas lapsi kuuluu kotihoitoon ja kouluun palataan, kun lapsi on terve.

Hoitolomaselvityksen alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon voi pyytää terveydenhoitajalta. Lapsen sairaudesta on hyvä ilmoittaa myös opettajalle.

Sairasasioissa lääkäriaika varataan omalta terveysasemalta. Vapaa-ajan tapaturmien hoidon järjestäminen ei kuulu kouluterveydenhuollon piiriin, vaan vanhemmat järjestävät hoidon päivystyksen kautta.

Terveydenhoitaja Satu Vähäkangas on tavattavissa Tuiran koululla tiistaisin ja puhelimesta p.050-3664037. Koululääkärin vastaanottoajat varataan terveydenhoitajalta.

 

4. Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö kotien kanssa

Opettajat tiedottavat luokan ja koulun asioista ja tapahtumista Wilmassa. Opettajat tarjoavat kehityskeskustelumahdollisuuden huoltajille. 1-5. luokilla järjestetään syyslukukauden lopussa arviointikeskustelu, jolla korvataan väliarvioinnin todistus. Tarvittaessa järjestetään luokkakohtaisia vanhempainiltoja.

Tuiran koulun vanhempainyhdistys Tomera

Tomera on rekisteröimätön yhdistys, johon niin halutessaan kuuluvat kaikki oppilaiden vanhemmat. Yhteistyökumppaneita koulun puolelta ovat rehtori ja opettajien edustaja. Vanhempien puolelta toivomme uusia jäseniä tervetulleiksi toimintaan mukaan. Ilmoittautuminen tapahtuu opettajan kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan Tomeran jäseniin. Tämänhetkisen kokoonpanon näet koulun kotisivuilta.

Kokoonnumme seuraavan kerran ma 16.10.2016 klo 18 (aiheena aamukahvipäivä 9.11.2017 ja musiikkiluokkatoiminnan jatko, vieraana perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori). Kokoonnumme tee/kahvikupposen ääreen yhdessä pohditun aikataulun mukaan n. 4-6 kertaa lukuvuodessa. Kokouksista ja erillistapahtumista tiedotamme Tuiran koulun kotisivuilla tai Wilmassa. Kokoukset ovat avoimia kaikille vanhemmille.

Yhdistyksemme tavoitteena on käsitellä koulutyön yleisiä haasteita, kehittää yhteistoimintaa ja tutuksi tulemista järjestämällä oppilaille ja kotiväelle yhteisiä tapahtumia. Pyrimme näin edistämään ja ylläpitämään kotien ja koulun välistä yhteistyötä, edesauttamaan oppilaiden ja opettajien psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja kehittämään Tuiran koulun omaleimaisuutta. Yritämme myös tukea koululla järjestettävää harrastustoimintaa. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan näkemään, kuulemaan ja puhumaan!

Ystävällisin terveisin

Marja-Riitta Piirainen, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja,

p. 050- 4876828 klo 17:00 jälkeen.