Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Koulupsykologi on osa oppilashuoltoryhmää, jonka tarkoitus on edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Lisäksi koulupsykologi toimii erilaisten ryhmien sekä oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa.
Oppilaat, huoltajat ja opettajat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin lapsen kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkkeinä voivat olla koulunkäynnin sujumattomuus, mielialaan liittyvät pulmat tai ongelmat perhe – ja kaverisuhteissa. Koulupsykologi on tarpeen mukaan suunnittelemassa yhdessä opetushenkilöstön kanssa oppilaiden pedagogista tukea esimerkiksi oppimistutkimuksen avulla.
Koulupsykologi Jenni Pietarisen tavoittaa parhaiten numerosta 044 703 9666.