Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana. Työn tavoitteena on turvata lapsen terve fyysinen ja psyykkinen kasvu ja kehitys yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

Koulutyön aikana sairastunut tai tapaturmaan joutunut oppilas toimitetaan ensiavun jälkeen kouluterveydenhoitajan luo tai omalle terveysasemalle. Jatkohoidosta huolehtii huoltaja. Oppilasvakuutus korvaa koulutapaturmasta aiheutuvat kuljetus-, tutkimus- ja hoitokulut. Koulutapaturmasta tulee täyttää koululla vahinkoilmoitus vakuutusyhtiötä varten.
Vanhempia pyydetään huolehtimaan, että koululla on ajan tasalla oleva tieto siitä, miten vanhemmat tavoitetaan koulupäivän aikana.

Terveydenhoitaja Satu Vähäkangas on tavattavissa Tuiran koululla tiistaisin. Terveydenhoitajan puhelin- ja päivystystunti on klo 12-13 , puh. 050-3664037
Koululääkärin vastaanottoajat varataan terveydenhoitajalta.