Musiikin erikoisluokalle hakeminen Musiikin erikoisluokalle hakeminen

Musiikkiluokille (alakoulu) INFO ti 19.1.2016 klo 18.00 Teuvo Pakkalan koulussa.

Valintakoepäivä ma 15.2.2016 ja ti 16.2.2016 klo 8-15! (Rajakylän ,Teuvo Pakkalan ja Tuiran koulut). Tarkempi valintakoeaika ilmoitetaan henk.koht. hakijalle.

 

Lisätietoa:

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

Oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilmassa olevalla sähköisellä lomakkeella 18.-29.1.2016. Huoltaja esittää lomakkeessa toiveen ensisijaisesta koulusta.

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

Aluerehtorit ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, oppilaalle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen. 

Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät saa maksutonta koulukuljetusta syksystä 2016 alkaen, vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa 2016 ja valintakokeet helmikuussa 2016.