Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Linkki OPS-portaaliin, josta löytyy Oulun kaupungin opetussuunnitelma sekä muuta opetussuunnitelmaan liittyvää aineistoa:

https://www.ouka.fi/oulu/ops_portaali