Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa.

Yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville osana heidän päivittäistä toimintaansa yhteistyössä kotien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa koulun oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi sekä koulukuraattori.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tarvittaessa ja aina tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan ja huoltajan tueksi. Yksilökohtaisia oppilashuollon palveluita tarjoavat mm. koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori.

 

Oppilashuollon henkilöstö:

kouluterveydenhoitaja Satu Vähäkangas p.0503664037

koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä p. 0447039003

koulupsykologi Jenni Pietarinen p.0447039666