Valinnaisaineet

Syyslukukauden aikana toteutuvat seuraavat valinnaisaineet:

Liikunta = Liikunnan syventävä kurssi (Jani Pekkarinen, Iris Moilanen)

Muotoilu = Käsityön, matematiikan, ympäristöopin ja kuvataiteen soveltava kurssi (Annamari Inget)

Kevätlukauden valinnaisaineet:

Koodaus = Matematiikan, yhteiskuntaopin ja tieto- ja viestintäteknologian soveltava kurssi (Jani Pekkarinen)

Kuvataide = Kuvataiteen syventävä kurssi (Annamari Inget)

Musiikki = Musiikin syventävä kurssi (Iris Moilanen)