Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa. Osa-aikainen erityisopetus voi olla oppimisen arviointia, ennakoivaa tai kuntouttavaa toimintaa. Opetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena muun opetuksen ohessa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä mm. huoltajien, koulun opettajien, oppilashuollon työntekijöiden sekä päiväkotien kanssa. Koulun erityisopettajana toimii Timo Hietala p. 044-7039634.

 

Alueelliset pienryhmät

Tuiran koululla toimii kaksi pienryhmää: 1-2 luokkalaisille ja 3-6 luokkalaisille. Pienryhmässä opiskellaan oppilaan oppimisedellytykset huomioiden oman luokka-asteen tavoitteiden mukaisesti. Pienryhmänopettajana toimii erityisluokanopettaja ja hänellä on apunaan koulunkäynnin ohjaaja.  Pienryhmän opettajan ja ohjaajan tuen myötä oppilaan on mahdollista saada enemmän henkilökohtaista ohjausta. Osalla tunneista oppilas voi edellytystensä mukaisesti opiskella koulun muiden ryhmien mukana. Pienryhmän oppilaat opiskelevat

pääasiassa kotiluokassaan, jonne tarvittava tuki pyritään järjestämään. 1-2luokan pienryhmän opettajana toimii Marjo Huotari p. 044-7039621 ja 3-6 luokan opettajana Tero Valta p. 044-7039623.