In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Päiväkodissamme on lämmin, iloinen, turvallinen ja kannustava ilmapiiri.

Pidämme tärkeänä jokaisen lapsen kohtaamista arjessa. Meillä saa kokea leikin, toiminnan ja oppimisen iloa. Lapsi saa tukea omalle kasvulleen niin, että voi kehittyä ja oppia omaan tahtiin.

Päiväkotimme toimintatapana on pienryhmätoiminta ja omahoitajuus. Jokaiselle lapselle on nimetty vastuuaikuinen. Hän vastaa lapsen päivittäisestä hyvinvoinnista, pienryhmien ohjauksesta, pitää yhteyttä vanhempiin sekä sopii heidän kanssaan hoidon ja kasvatuksen yhteiset periaatteet kasvatuskeskusteluissa.

Avoin ja luottamuksellinen suhde vanhempiin on kasvatustyömme perusta. Kasvatuskumppanuus alkaa jokaisen perheen kanssa käytävästä aloituskeskustelusta, jossa vanhemmat saavat kertoa lapsestaan ja heille tärkeistä asioista.

Lapsen hyvän päivähoidon aloituksen ja päivittäisen hyvinvoinnin turvaamiseksi on tärkeää riittävä tutustuminen päivähoitoon. Vastuuaikuiselle ja vanhemmalle varataan aikaa keskustella lapsesta ja hoidon aloittamiseen liittyvistä asioista. Aloituskeskustelussa sovitaan lapsen tutustumisajasta. Päivähoitoon tutustumiseen varattava aika vaihtelee lapsen iän ja tarpeiden mukaan. Pienen lapsen tutustumisvaiheeseen on syytä varata aikaa viikosta kahteen viikkoon. Hyvän päivähoidon aloituksen varmistamiseksi on tärkeä, että päivähoitoon tutustuminen yhdessä vanhemman kanssa toteutuu kaikilla lapsilla.

 

Poikien leikki