Tuulikellon päiväkoti

 • Postiosoite postal Teknologiantie 8 C 90590 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Eeva Kaisto cell 044 703 5351
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Tuulikellon päiväkoti

Teknologiantie 10 B
90590 Oulu
p. 044 703 5351

Ryhmät

 

 • Länsituuli p. 050 365 2702 osoitteessa Teknologiantie 6 A
 • Tuuliviirit p. 044 703 5465 osoitteessa Teknologiantie 6 B
 • Lounatuuli p. 044 703 5369 osoitteessa Teknologiantie 6 C
 • Merituuli p. 050 568 7754 osoitteessa Teknologiantie 6 D
   
 • Tiuku p. 044 703 5468 osoitteessa Teknologiantie 8 A
 • Tuulihatut p. 044 703 5345 osoitteessa Teknologiantie 8 B
 • Etelätuuli p.040 145 5822 osoitteessa Teknologiantie 8 D
   
 • Ketunleivät p. 044 703 6953 Osoitteessa Teknologiantie 10 A
 • Tikankontit p. 040 585 3681 osoitteessa Teknologiantie 10 B
 • Hiirenvirnat p. 044 703 5490 osoitteessa Teknologiantie 10 B

Päiväkodin johtaja

Eeva Kaisto
p. 044 703 5351
eeva.kaisto@ouka.fi

Varajohtaja

Sarianna Lehto
p. 050 365 2657
sarianna.lehto@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjo Sipilä 
p. 040 703 6204

marjo.sipila@ouka.fi

Ryhmät

Tuulikellon 6-talo:

Länsituuli ja Merituuli

Länsituuli on 2-4-vuotiaiden ryhmä. Merituulen lapset ovat 2-5-vuotiaita. Kummassakin ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Leikille ja muulle toiminnalle varaamme reilusti aikaa. Laulamme, askartelemme ja retkeilemme mielellään. Englannin kieli on mukana lähinnä laulu- ja loruhetkillä.

Tuuliviirit

Olemme englanninkielinen kielirikasteinen ryhmä, joissa lapset ovat iältään 3–5-vuotiaita. Toimintaa ohjaavat kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Käytämme vastuuaikuinen -toimintatapaa ja touhuilemme paljon pienryhmissä. Käytämme englannin kieltä päivittäin lauluissa, loruissa ja satuja kuunnellen. Meillä leikille varataan runsaasti aikaa, ja ohjattu toiminta muodostaa isompia projekteja, joita työstetään pidempiä aikoja niin askarrellen, leikkien, kuin laulaenkin.

Lounatuuli

Lounatuuli on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Käytämme vastuuaikuinen -työtapaa toiminnassamme. Toiminnassamme on tärkeää hyvä perushoito, rauhallisuus ja kiireettömyys sekä leikki. Haluamme antaa lapsille mahdollisuuden ja aikaa oppia leikin avulla.

Tuulikellon 8-talo:

Tiuku

Olemme 5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten  englanninkielinen kielirikasteinen ryhmä.  Ryhmässämme työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Käytämme englantia päivittäin arjen toiminnassa. Käytämme esiopetuksessa sekä suomea, että englantia.  Ryhmämme käyttää lisäksi ahkerasti lähialueen liikuntamahdollisuuksia.

Tuulihatut 

Olemme alle 3-vuotiaiden ryhmiä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Me käytämme vastuuaikuinen -työtapaa. Perushoito muodostaa meille tärkeän toimintarungon, johon leikille ja muulle toiminnalle varaamme reilusti aikaa. Meillä laulut ja leikit, pienet askartelut ja retket, syli ja hyvä hoiva ovat tärkeä osa hoitopäivää.

Etelätuuli

Etelätuulen lapset ovat 1-4-vuotiaita ja ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Arjessa tärkeää on hyvä perushoito, kiireettömyys ja leikki. Iänmukaista toimintaa mahdollistamme pienryhmätoiminnalla.

Tuulikellon 10-talo:

Hiirenvirnat ja Tikankontit

Olemme alle 3-vuotiaiden ryhmiä, joissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Toteutamme pienryhmätoimintaa ryhmässämme ja perushoito on tärkeä osa toimintaamme. Leikimme, loruttelemme ja laulamme päivittäin. Lisäksi tutustumme erilaisiin materiaaleihin piirtäen, maalaten, muovaillen ja askarrellen.

Ketunleivät 

Ketunleivät on 3-5-vuotiaiden ryhmä. Ketunleivissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Ketunleivissä on "Kasvun taikaa"; meillä leikitään, laulellaan, maalatan, askarrellaan, jumpataan ja loruillaan pienryhmissä. Ulkoilu on tärkeä osa päivää.

 

Esiopetusryhmät

Tiuku

Olemme 5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten englanninkielinen kielirikasteinen ryhmä. Ryhmässämme työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Käytämme englantia päivittäin arjen toiminnassa. Käytämme esiopetuksessa sekä suomea, että englantia. Ryhmämme käyttää lisäksi ahkerasti lähialueen liikuntamahdollisuuksia.

 

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme

Päiväkotimme sijaitsee erittäin rauhallisella alueella Teknologiakylän sydämessä. Piha on metsän läheisyydessä. Liikuntamahdollisuudet ovat muutoinkin hyvät, sillä Linnanmaan liikuntahalli ja jäähalli ovat kävelymatkan päässä.

Päiväkotimme toimii kolmessa rakennuksessa; Teknologiantie 6, 8 ja 10. Tilamme ovat viihtyisät ja kotoisat. 

Esiopetus järjestetään hakijamäärän mukaan Linnanmaan suuralueen päiväkodissa. Mikäli esiopetusta järjestetään meillä, on opetus englanninkielisessä kielirikasteisessa Tiuku-ryhmässä.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Tuulikellon päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)

Olemme vuodesta 1996 olleet päiväkoti, jossa kansainvälisyys näkyy arjessa. Meille tärkeitä arvoja ovat erilaisuuden hyväksyminen, ihmisen kunnioittaminen ja hyvien käytöstapojen noudattaminen.

Tavoitteenamme on luoda hyvä yhteistyö vanhempien kanssa, luoda turvallinen kasvatus- ja oppimisilmapiiri, välittää aidosti jokaisesta lapsesta ja perheestä sekä tukea lapsen luovuutta.

Monikulttuurisuus

Päiväkodissamme korostuu erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus, sillä asiakkainamme on useista eri maista kotoisin olevia ihmisiä.

Haluamme kohdella asiakkaitamme oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa.

Kielirikasteinen varhaiskasvatus

Maailma jatkaa yhdentymistään ja kielitaito on yhä tarpeellisempaa tulevaisuuden aikuisille. Kahden tai useamman kielen hallinta rikastuttaa lapsen maailmaa. Kielirikasteisessa yhdistyvät sosiaalisten taitojen ja kielen opetus.

Englannin kieli toimii päiväkodissamme sisällön opetuksen välineenä ja toteutuu arjessa satujen, laulujen, lorujen ja leikkien avulla ja on käytössä kahdessa kielirikasteisessa yli 3-vuotiaiden ryhmässä (Tiuku ja Tuuliviirit).
 

Alle 3-vuotiaalle on tärkeää oppia ensin puhumaan ja ymmärtämään omaa äidinkieltään. Tämän vuoksi heille ei aktiivisesti opeteta englantia.

Englanninkielinen kielirikasteisuus on myös henkilökunnalle mukava haaste, koska se antaa päiväkodillemme oman leimansa.

Kestävä kehitys

Otamme arkipäivän toiminnoissa huomioon kestävän kehityksen periaatteita. Lajittelemme jätteitä, käytämme kierrätysmateriaaleja askartelussa ja teemme retkiä lähiympäristöön.

Sijainti kartalla: Tuulikellon päiväkoti

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.