Tuulikellon päiväkoti

 • Postiosoite postal Teknologiantie 8 C 90590 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Eeva Kaisto cell 044 703 5351
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Tuulikellon päiväkoti

Teknologiantie 10 B
90590 Oulu
p. 044 703 5351

Ryhmät

 

 • Länsituuli p. 050 365 2702 osoitteessa Teknologiantie 6 A
 • Tuuliviirit p. 044 703 5465 osoitteessa Teknologiantie 6 B
 • Lounatuuli p. 044 703 5369 osoitteessa Teknologiantie 6 C
 • Merituuli p. 050 568 7754 osoitteessa Teknologiantie 6 D
   
 • Tiuku p. 044 703 5468 osoitteessa Teknologiantie 8 A
 • Tuulihatut p. 044 703 5345 osoitteessa Teknologiantie 8 B
 • Etelätuuli p.040 145 5822 osoitteessa Teknologiantie 8 D
   
 • Ketunleivät p. 044 703 6953 Osoitteessa Teknologiantie 10 A
 • Tikankontit p. 040 585 3681 osoitteessa Teknologiantie 10 B
 • Hiirenvirnat p. 044 703 5490 osoitteessa Teknologiantie 10 B

Päiväkodin johtaja

Eeva Kaisto
p. 044 703 5351
eeva.kaisto@ouka.fi

Varajohtaja

Sarianna Lehto
p. 050 365 2657
sarianna.lehto@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Marjo Sipilä 
p. 040 703 6204

marjo.sipila@ouka.fi

Ryhmät

Tuulikellon 6-talo:

Länsituuli ja Merituuli

Länsituuli ja Merituuli ovat 3-5-vuotiaiden lasten ryhmiä. Kummassakin ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja Merituulessa lisäksi ryhmäavustaja. Leikille ja muulle toiminnalle varaamme reilusti aikaa. Laulamme, askartelemme ja retkeilemme mielellään. 

Tuuliviirit

Olemme kaksikielinen suomi-englanti ryhmä, joissa lapset ovat iältään 3–5-vuotiaita. Toimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Käytämme vastuuaikuinen -toimintatapaa ja touhuilemme paljon pienryhmissä. Käytämme englannin kieltä päivittäin arjessa, sekä lisäksi lauluissa, loruissa ja satuja kuunnellen. Meillä myös leikille varataan runsaasti aikaa.

Lounatuuli

Lounatuuli on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Käytämme vastuuaikuinen -työtapaa toiminnassamme. Toiminnassamme on tärkeää hyvä perushoito, rauhallisuus ja kiireettömyys sekä leikki. Haluamme antaa lapsille mahdollisuuden ja aikaa oppia leikin avulla.

Tuulikellon 8-talo:

Tiuku

Olemme esiopetusikäisten kaksikielinen englanti-suomi ryhmä.  Ryhmässämme työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Käytämme englantia päivittäin arjen toiminnassa. Käytämme esiopetuksessa sekä suomea, että englantia.  Ryhmämme käyttää lisäksi ahkerasti lähialueen liikuntamahdollisuuksia.

Tuulihatut 

Olemme alle 3-vuotiaiden ryhmiä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Me käytämme vastuuaikuinen -työtapaa. Perushoito muodostaa meille tärkeän toimintarungon, johon leikille ja muulle toiminnalle varaamme reilusti aikaa. Meillä laulut ja leikit, pienet askartelut ja retket, syli ja hyvä hoiva ovat tärkeä osa hoitopäivää.

Etelätuuli

Etelätuuli on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä. toistaiseksi ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Arjessa tärkeää on hyvä perushoito, ulkoilu, kiireettömyys ja leikki.

Tuulikellon 10-talo:

Hiirenvirnat  

Olemme alle 3-vuotiaiden ryhmiä, joissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Toteutamme pienryhmätoimintaa ryhmässämme ja perushoito on tärkeä osa toimintaamme. Leikimme, loruttelemme ja laulamme päivittäin. Lisäksi tutustumme erilaisiin materiaaleihin piirtäen, maalaten, muovaillen ja askarrellen.

Tikankontit

Olemme 2-4-vuotiaiden lasten ryhmä. Tikankonteissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja. Toimimme pienryhmissä ja vastuuaikuinen -periaatteella. Ryhmässämme on monipuolista toimintaa. Annamme lapsille mahdollisuuksia eri leikkeihin.

Ketunleivät 

Ketunleivät on 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä. Ketunleivissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Ketunleivissä leikitään, lauletaan, liikutaan ja toiminta on monipuolista sekä lapsen kehitystä tukevaa.

 

Esiopetusryhmät

Tiuku

Olemme esiopetusikäisten kaksikielinen englanti-suomi ryhmä. Ryhmässämme työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Käytämme englantia päivittäin arjen toiminnassa. Käytämme esiopetuksessa sekä suomea, että englantia. Ryhmämme käyttää lisäksi ahkerasti lähialueen liikuntamahdollisuuksia.

 

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Kaksikielinen varhaiskasvatus - Bilingual early education

Kaksikielinen varhaiskasvatus

Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielen oppimisen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista monipuolisempaa kielikasvatusta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2019).

Englannin kieli toimii päiväkodissamme sisällön opetuksen välineenä ja toteutuu arjen toimissa, sekä satujen, laulujen, lorujen ja leikkien avulla. Kaksikielisyys on käytössä Tiukuissa ja Tuuliviireissä.

Alle 3-vuotiaalle on tärkeää oppia ensin puhumaan ja ymmärtämään omaa äidinkieltään. Tämän vuoksi heille ei aktiivisesti opeteta englantia.

Bilingual early education

The aim of Bilingual early education is to develop children´s sensitivity seasons by offering them versatile language education.

We use English in our daycare as a teaching method in everyday situations, playtime, songs, riddles etc. Bilingual early education groups are Tiuku and Tuuliviirit.

For children under three years old it is important first to learn to speak and understand their own mother language. That´s why they are not taught actively English yet.

Päiväkotimme

Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella alueella Teknologiakylän sydämessä. Tuulikellon lähellä on monipuolisia retkeily- ja ulkoilupaikkoja, kuten Linnanmaan liikuntahalli, kasvitieteellinen puutarha ja yliopisto. Tuulikellossa on lisäksi kaksi omaa aidattua metsäpihaa, joissa lapset saavat leikkiä säännöllisesti.

Päiväkotimme toimii kolmessa rakennuksessa; Teknologiantie 6, 8 ja 10. Tilamme ovat viihtyisät ja kotoisat.

Esiopetus järjestetään hakijamäärän mukaan Linnanmaan suuralueen päiväkodissa. Mikäli esiopetusta järjestetään meillä, on opetus kaksikielisessä englanti-suomi -ryhmässä (Tiuku).

Päiväkodissamme korostuu erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus, sillä asiakkainamme on useista eri maista kotoisin olevia ihmisiä.

Haluamme kohdella asiakkaitamme oikeudenmukaisesti.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.


Tuulikellon päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

Olemme vuodesta 1996 olleet päiväkoti, jossa kansainvälisyys näkyy arjessa. Meille tärkeitä arvoja ovat erilaisuuden hyväksyminen, ihmisen kunnioittaminen ja hyvien käytöstapojen noudattaminen.

Tavoitteenamme on luoda hyvä yhteistyö vanhempien kanssa, luoda turvallinen kasvatus- ja oppimisilmapiiri, välittää aidosti jokaisesta lapsesta ja perheestä sekä tukea lapsen luovuutta.

Päiväkodissamme korostuu erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus, sillä asiakkainamme on useista eri maista kotoisin olevia ihmisiä.

Haluamme kohdella asiakkaitamme oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa.

Kestävä kehitys

Opetamme lapsille leikin avulla ja arjen toiminnassa kestävän kehityksen periaatteita ja käytäntöjä. Niihin kuuluvat muun muassa säästäväisyys, kierrätys, jätteiden lajittelu sekä kierrätysmateriaalien hyödyntäminen kuvataiteessa ja askarteluissa. Lisäksi teemme retkiä lähiympäristöön.

Sijainti kartalla: Tuulikellon päiväkoti kartalla

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.