In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ryhmät Ryhmät


TUULIKELLON 6-TALO 

Länsituuli ja Merituuli

Länsituuli on 2-5-vuotiaiden lasten ryhmä. Merituulen lapset ovat 2–5-vuotiaita. Kummassakin ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Järjestämme säännöllisesti englantikerhoa yli 3-vuotiaille lapsille. Leikille ja muulle toiminnalle varaamme reilusti aikaa. Laulamme, askartelemme ja retkeilemme mielellään.

Tuuliviirit

Olemme englanninkielinen kielikylpyryhmä, joissa lapset ovat iältään 3–5-vuotiaita. Toimintaa ohjaavat kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Käytämme omahoitaja-toimintatapaa ja touhuilemme paljon pienryhmissä. Käytämme englannin kieltä päivittäin lauluissa, loruissa ja satuja kuunnellen. Meillä leikille varataan runsaasti aikaa, ja ohjattu toiminta muodostaa isompia projekteja, joita työstetään pidempiä aikoja niin askarrellen, leikkien, kuin laulaenkin..

Lounatuuli

Lounatuuli on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Käytämme omahoitaja-työtapaa toiminnassamme. Toiminnassamme on tärkeää hyvä perushoito, rauhallisuus ja kiireettömyys sekä leikki. Haluamme antaa lapsille mahdollisuuden ja aikaa oppia leikin avulla.

 

TUULIKELLON 8-TALO

Tiuku

Olemme 5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten ryhmä. Ryhmässämme työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Käytämme englantia päivittäin arjen toiminnassa. Esiopetusta järjestetään sekä suomeksi että englanniksi. Ryhmämme käyttää lisäksi ahkerasti lähialueen liikuntamahdollisuuksia.

 

Tuulihatut

Olemme alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Me käytämme omahoitaja-työtapaa. Perushoito muodostaa meille tärkeän toimintarungon, johon leikille ja muulle toiminnalle varaamme reilusti aikaa. Meillä laulut ja leikit, pienet askartelut ja retket, syli ja hyvä hoiva ovat tärkeä osa hoitopäivää.

Merirosvolaiva

 

TUULIKELLON 10-TALO

Hiirenvirnat

Olemme alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Toteutamme omahoitajuutta ryhmässämme ja perushoito on tärkeä osa toimintaamme. Leikimme, loruttelemme ja laulamme päivittäin. Lisäksi tutustumme erilaisiin materiaaleihin piirtäen, maalaten, muovaillen ja askarrellen.

Ketunleivät ja Tikankontit

Ketunleivät on 3-6-vuotiaiden ryhmä. Ketunleipien esiopetusikäiset tekevät tiivistä yhteistyötä päiväkotimme toisen esiopetusryhmän (Tiuku) kanssa. Ketunleivissä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. Tikankontit ovat 2–5-vuotiaiden ryhmä. 

Ketunleivissä järjestetään viisikkokerhoa sekä KILI-kerhoa. Tikankonteissa on viikoittain suomi toisena kielenä -opetusta sekä KILI-kerhoa. Ketunleivissä ja Tikankonteissa on "Kasvun taikaa"; meillä leikitään, laulellaan, maalataan, askarrellaan, jumpataan ja loruillaan pienryhmissä.