Uutisia

< Takaisin

6Aika on valittu EU:n koheesiopolitiikan 30v. juhlahankkeeksi, Oulu näkyvästi mukana

6Aika-strategia on valittu Suomen kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30.juhlavuoteen. Tämä tuo runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille. Oulussa koordinoidaan kansallista Avoimet innovaatioalustat –hanketta, ja toteutetaan eri teemojen projekteja mm. BusinessOulussa, Oulun kaupungilla, Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa.  

Avoimet Innovaatioalustat – projekti rakentaa yrityksille kehitysympäristöjä, jotka mahdollistavat yhteiskehittämisen ja lopputuotteistamisen, joka muutoin voisi olla yksittäisten yritysten tavoittamattomissa. Oulussa avoimia innovaatioalustoja luodaan kahden pääteeman ympärille, joita ovat virtuaalikaupunki ja langaton verkko. Kuutoskaupunkien innovaatioalustoihin voi tutustua osoitteessa: www.citybusiness.fi

Erittäin vakuuttavia tuloksia on jo saavutettu esimerkiksi juuri päättyneessä Yliopistosairaalat innovaatioalustana, YSI-hankkeessa.

Kuutoskaupunkien strategiaa toteuttavat Oulu, Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa. 6Aika näkyy Suomen ainoana edustajana Euroopan komission viestintäkampanjassa, johon komissio kerää jäsenmaiden huippuhankkeet. 6Aika-strategia tulee lihaksi kehityshankkeissa, joita on jatkuvasti käynnissä noin 30. Hankkeiden aihepiirit vaihtelevat oppimisesta liikkumiseen, kiertotaloudesta terveydenhoitoon ja pelialaan. Kokonaisuuteen kuuluvat myös työllisyyshankkeet.

Katso täältä nyt käynnissä olevat 6Aika-hankkeet

Katso täältä päättyneiden hankkeiden tuloksia

Lisäksi 6Aika on vaikuttanut kaupunkien kehittymiseen kolmella laajamittaisella kärkihankkeella ja niiden osatoteutuksilla: avoimen datan ja rajapintojen kärkihankkeella, avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kärkihankkeella sekä avointen innovaatioalustojen kärkihankkeella.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen tavoitetta. 6Aika EAKR-hankkeissa rahoittajaviranomainen on Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.
 

Koheesiopolitiikka tuo tasapainoa Eurooppaan

 

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.

Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

 

Jakolinkki