Uutisia

< Takaisin

Nopot nuoren tukena

Viime syksynä työnsä aloittaneet Nopot eli nivelvaiheen opinto-ohjaajat ovat löytäneet paikkansa perusasteen oppilaiden tukena. Nivelvaiheen opinto-ohjausta kokeillaan Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa ESR -rahoitteisessa Nuorisotakusta toimeen -hankkeessa.

Nopo-opinto-ohjauksessa opinto-ohjaaja aloittaa nuoren tukemisen 8. luokalla ja tuki kestää toisen asteen opintojen päättövaiheeseen asti. Hankkeen kestosta johtuen mallia kokeillaan Oulussa 9. luokan syksyltä nivelvaiheen yli jatko-opintojen ensimmäisen vuoden jouluun asti.

Oulussa Nopo-mallia kokeilevat kaksi opinto-ohjaajaa: Päivi Sarkkinen ja Merja Airaksinen. He tekevät tiivistä yhteistyötä viiden eri kokeilussa mukana olevan koulun kanssa. Nopo-opinto-ohjaajat toimivat yhteistyössä peruskoulujen opinto-ohjaajien kanssa ja tuovat uudenlaisen toimintatavan ja lisäresurssin nuoren tukemiseen ja ammatinvalintaan.

Nopo-opinto-ohjaus pähkinänkuoressa:

  • Toimii yhtenä aikuisena nuorelle. Nuoret aloittavat NOPO:ssa 9. luokan syksyllä ja NOPO jatkaa heidän kanssaan nivelvaiheen yli jatko-opintojen ensimmäisen vuoden jouluun asti.

  •  Nopo toimii yhteistyössä peruskoulun OPOn kanssa ja tuo uudenlaisen toimintatavan ja lisäresurssin nuoren tukemiseen ja ammatinvalintaan.

  • järjestää tutustumismahdollisuuksia työelämäverkostoonsa kuuluviin yrityksiin.

  • tukee nuorta TET-jaksoilla.

  • koordinoi oppilaan tukipalveluita ja ohjaa niiden pariin.

  • tukee nuorta toiselle asteelle siirryttäessä, etteivät opinnot pääse keskeytymään.

  • tukee nuoren arjenhallintaa ja työelämävalmiuksia.

  • tekee yhteistyötä toisen asteen oppilaitoksen opon kanssa.

  • jatkaa syyslukukauden ajan myös sellaisen oppilaan kanssa, joka jäi vaille opiskelupaikkaa. NOPO tukee toimenpiteitä, jotta jatkossa halutulle alalle pääsy mahdollistuu.

Nopo-toiminta

Kuvassa Päivi Sarkkinen ohjaa nuoria. 
 

Lisätietoja Nopo-mallista:
Nuorisotakuusta toimeen -projektipäällikkö Pauliina Pernu pauliina.pernu(at)ouka.fi,  046 922 2431
Nuorisotakuusta toimeen -projektityöntekijä Tuija Auvinen tuija.auvinen(at)ouka.fi

Jakolinkki