Uutisia

< Takaisin

Oulun kaupunginsairaalaan perustetaan 15 sairaanhoitajan ja 15 lähihoitajan vakituista tehtävää

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti 16.11.2021 kokouksessaan perustaa 15 sairaanhoitajan ja 15 lähihoitajan vakituista tehtävää Oulun kaupunginsairaalaan. Vakinaisiin tehtäviin rekrytoidaan kaupunginsairaalan määräaikaisia sijaisia.

Oulun kaupunginsairaalassa on jatkuvasti noin 90 työpanoksen verran määräaikaisia sijaisuuksia, joilla korvataan vakinaisen henkilöstön pidempiä poissaoloja. Määräaikaisten sijaisten vakinaistaminen ei tuo kustannusvaikutuksia palkkamäärärahaan, sillä sijaismäärärahaa käytetään jo nyt tilapäisten sijaisten palkkaukseen.

Määräaikaisten sijaisten vakinaistamisen tavoitteena on pitkäaikaisten sijaistarpeiden täyttäminen vakinaisella henkilöstöllä. Vakinaistaminen myös vahvistaa sitoutumista työyhteisöön ja sen kehittämiseen sekä parantaa hoitotyön laatua ja turvallisuutta. Samalla henkilöstön oman urapolun suunnittelu mahdollistuu, kun työn jatkuvuus on varmaa.

Hyvinvointilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Jakolinkki