Uutisia

< Takaisin

Prikka kiertoon -logistiikkakeskus on aloittanut toimintansa Oulussa

Prikka kiertoon -logistiikkakeskuksen toiminta käynnistyi maanantaina 30.8., kun ensimmäinen auto starttasi Hiukkavaarasta noutamaan hävikkiruokaa kaupoilta ja tukuista. Hävikkiruuan tehokkaan kuljetuksen ja jakelun lisäksi logistiikkakeskuksessa etsitään erilaisia polkuja työelämään, opitaan logistiikkaa ja rakennetaan lämminhenkistä yhteisöä.  

Ensimmäiset hävikkiruokaerät haetaan Arinan kaupoista, Kesprolta, Metro-tukusta sekä hävikiksi jääneestä kouluruuasta. Tämän jälkeen ruoka välivarastoidaan logistiikkakeskuksessa, lajitellaan ja jaetaan ruoka-apua antaville toimijoille. Tässä onkin logistiikkakeskuksen etu aiempaan verrattuna: on varasto, josta lajitella ja jakaa jokaiselle tarvitsevalle oikea määrä ruokaa oikeaan aikaan.

”Pohjoissuomalaisena toimijana Arinalle on tärkeää olla mukana kehittämässä hävikkiruoan logistiikkaa Oulussa, jotta nykypäivänä jo varsin vähäisetkin päiväysvanhenemassa olevat tuotteet saadaan kaupoista entistä paremmin hyödynnettyä. On hienoa, että on saatu aikaan monen tahon yhteistyöllä tällainen toimintamalli”, valikoimapäällikkö Janne Tapio Arinasta sanoo.

Kespron noutotukulla on kannustavia kokemuksia vastaavasta toiminnasta muualla Suomessa.

”Hienoa, että pääsemme auttamaan näin konkreettisesti apua tarvitsevia. Samalla vähennämme tukkumme hävikkiä”, kertoo Kespron Oulun noutotukusta asiakaspalvelupäällikkö Pirjo Miettunen.

”Teemme vastaavanlaista lahjoitusyhteistyötä Vantaan keskusvarastollamme, joten meillä on mallista hyviä kokemuksia”, Miettunen jatkaa.

Yhteistyöllä apua kaikille tarvitsijoille

Korona-aika on kasvattanut ruoka-avun tarvitsijoiden määrää Oulussa, ja joukossa on myös uusia tarvitsijoita. Prikka kiertoon -hanke edistää ruoka-aputoimijoiden yhteistyötä, jotta apu varmasti tavoittaa kaikki tarvitsijat.

”Avun pyytäminen tai noutaminen ei ole aina helppoa, ja siksi teemme hartiavoimin työtä kehittääksemme toimivimman mallin juuri tähän tilanteeseen. Kun ruoka-aputoimijoiden resursseja vapautuu hävikin keruusta ja lajittelusta, voi olla paremmat mahdollisuudet järjestää esimerkiksi yhteisöllisiä ruokahetkiä tai toimittaa apua kotiin niille, jotka eivät pääse sitä hakemaan”, hanketta vetävä projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöstä sanoo.

Prikka kiertoon -logistiikkakeskus antaa mahdollisuuden vastaanottaa myös isompia elintarvike-eriä vaikkapa tukuista. Esimerkiksi suuri jauhoerä voidaan jakaa elintarviketurvallisesti pienempiin eriin ennen jakoa. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista kaikissa Oulun alueen ruoka-apuverkostoissa, ja käyttökelpoista ruokaa on joutunut hukkaan senkin vuoksi.

Logistiikkakeskuksessa sykkii lämmin sydän: toiminnan ytimessä osallisuus ja työllisyys

Prikka kiertoon on paitsi kiertotalous- ja kehittämishanke, mitä suuremmassa määrin myös työllisyyden ja osallisuuden hanke. Logistiikkaa ja toimintamallia kehittäessä luodaan samalla kiertotalouden työkokeilu- ja työpaikkoja sekä viitoitetaan alalle johtavia ura- ja työllisyyspolkuja. Tärkein tavoite on auttaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia oululaisia, esimerkiksi nuoria, ikääntyneitä, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, pääsemään työhön kiinni.

Parhaillaan keskukseen etsitään työntekijöitä työkokeiluun, -harjoitteluun ja palkkatukityöhön. Kiinnostusta on ollut, ja haastatteluja on jo käynnissä. Yhteisöllistä tekemistä löytyy myös vapaaehtoisille.

Marjo Mettovaara haki logistiikkakeskukseen työkokeiluun, ja toivoo aloittavansa työt heti kun keskus aukeaa.

”Hain työtä, koska työ hävikkiruuan parissa on ennestään tuttua. Työ tuntuu monipuoliselta ja merkitykselliseltä, ja pääsisin olemaan ihmisten parissa”, Mettovaara pohtii.

Prikka kiertoon -kehittämishankkeen toteuttajia ovat valtakunnallisesti toimivan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -rahoituksella ja toteuttajien omarahoituksella. Hankkeen taustalla on syksyllä 2020 valmistunut Oulun Prikka -esiselvitys.

Prikka kiertoon -hankkeen kotisivut

Jakolinkki