Hankinnoista duunia -hanke (Handu)

Hanke on päättynyt!

Hankinnoista duunia -hankkeen tavoitteena on lisätä työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä ja sitä kautta edistää työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä. Hankkeessa toteutetaan hankintapilotteja, joiden kautta kokeillaan ja testataan erilaisten työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä ja työllistämiskriteerien toimeenpanoa.

Oulun osahankkeessa etsitään Oulun kaupungin palvelualueilla ja liikelaitoksissa toteutettavia hankintoja, joissa työllisyyttä edistäviä hankintakriteerejä voidaan konkreettisesti käyttää. Hankkeen kautta Oulun kaupungin työllisyyspalvelut tukee hankintayksiköitä tarjoamalla työllisyysasioiden asiantuntemusta hankintapilotteihin ja etsimällä toteutettaviin hankintapilotteihin soveltuvia työllistettäviä henkilöitä sekä toteuttamalla hankintapilottien työllisyysvaikutusten seurannan.

Tavoitteena on, että hankintapilottien kautta työllistyy tai sijoittuu erilaisiin työmarkkinatoimenpiteisiin heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Hankintapilottien kokemuksien perusteella kehitetään paikallinen toimintamalli työllisyyttä edistävien kriteerien käytöstä hankinnoissa.

Hankinnoista duunia -hankkeen Oulun osahanke kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnoimaan valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen, jossa osatoteuttajina toimivat Oulun kaupungin lisäksi Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Helsingin kaupunki.

Hankinnoista duunia -hanketta rahoittavat Hämeen ELY-keskus (ESR) ja Oulun kaupunki.

Hankinnoista duunia -hanke THL:n sivuilla.

Hankekortti

Ajankohtaista Hankinnoista duunia -hankkeessa

Materiaaleja

Lisätietoja

Outi Virtasalo
Projektikoordinaattori
044 703 1397
outi.virtasalo(at)ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle: ouka.fi/handu