Hyvinvointiluotsi-toiminta - Työ ja elinkeinot - Oulun kaupunki

Hyvinvointiluotsi - toiminta Hyvinvointiluotsi - toiminta

Hyvinvointiluotsi – toiminta käynnistyi tammikuussa 2014, jolloin 12 hengen opiskelijaryhmä aloitti tavoitteellisen matkansa kohti uutta ammattia. Hyvinvointiluotsi-toiminnassa koulutetaan 12 pitkäaikaistyötöntä henkilöä oppisopimuksen kautta lähihoitajan ammattiin.

Suuntautumisvaihtoehtona hyvinvointiluotseilla on opinnoissaan joko lasten –ja nuorten koulutusohjelma tai vanhustyön koulutusohjelma.  Koulutuksen aikana kehitetään samalla hyvinvointiluotsi-toimintaa ja toimintamallia.  

Hyvinvointiluotsi – toiminnan ajatuksena on aluelähtöisesti toteuttaa eri muodossa tapahtuvaa toimintaa kuntalaisten hyväksi. Hyvinvointiluotsit voivat jalkautua alueelle pieniin avustaviin tehtäviin, toimia linkkinä eri yhteistyötahojen välillä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä tätä kautta. Kuntalaisilla on mahdollisuus käydä asukastuvilla tuomassa esille omia ajatuksia siitä, mitä toimintaa olisi hyvä alueella järjestää.

Koulutuksen toteuttaa Oulun aikuiskoulutuskeskus ja työnantajana toimii Oulun kaupunki – kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta. Opiskelijat on oppisopimus koulutuksen ajaksi sijoitettu Oulun eri asukastuville.

Hyvinvointiluotsi-toiminnassa tehdään laajasti yhteistyötä Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden, yhteisötoiminnan, sivistys-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden, asukasyhdistysten sekä alueen yritysten välillä.

Hyvinvointiluotseilla on koko opiskelujen ajan tukena kaksi työpaikkaohjaajaa, jotka auttavat toiminnan suunnittelussa ja toimivat yhteyshenkilönä koulun, opiskelijan ja työnantajan välillä. Työpaikkaohjaajina toimivat Markus Lepinoja Ja Jukka Määttä.

Työpaikkaohjaajien
yhteystiedot:

Markus Lepinoja
markus.lepinoja(at)ouka.fi
puh: 050 3696147