Korotettu kuntalisä 2017

Yhteisöt voivat hakea Oulun kaupungilta korotettua kuntalisätukea 1.4.2017 alkaen. Korotettu kuntalisä on harkinnanvarainen ja sen summa on enintään 700 €/kk.

Korotetun kuntalisätuen myöntämisen perusteet

1.    Kuntalisää maksetaan enintään 10 kk, kun yhteisö palkkaa palkkatukeen oikeutetun oululaisen työttömän henkilön, joka on ollut:

 • työmarkkinatuella työttömänä yli 1000 päivää

2. Kuntalisää maksetaan enintään yksi (1) vuosi, kun yhteisö palkkaa palkkatukeen oikeutetun oululaisen työttömän henkilön, joka on ollut työtön vähintään 24 kk palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kk aikana, ja jonka työtehtävänä yhteisössä ovat kuntouttavan työtoiminnan ohjaukseen liittyvät tehtävät.

 • Yhteisölle voidaan myöntää korotettua kuntalisätukea, kun yhteisöllä on ollut kuntouttavan työtoiminnan ohjauksessa henkilöitä edellisen 12 kk aikana vähintään viisi (5) henkilöä. Perustetta korotetulle tuelle voidaan arvioida myös tilannekohtaisesti, mikäli yhteisöllä on tarjota työnhakijoiden erityisten tarpeiden mukaisia kuntouttavan työtoiminnan sijoittumismahdollisuuksia.
 • Korotettua kuntalisätukea myönnetään korotettuna pääasiassa yhden henkilön palkkauskustannuksiin/yhteisö. Korotettua kuntalisätukea voidaan kuitenkin myöntää suhteutettuna yhteisöä kohden sen kuntouttavan työtoiminnan yhteistyön laajuuteen. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan yhteistyössä kaupunki myöntää avustusta 10€/pv/osallistuja toteutuneiden työtoimintapäivien mukaisesti (korotettua kuntalisätukea ei myönnetä yhteisöille ryhmien ohjaukseen, joihin on erillinen yhteistyösopimus aktivointitoiminnasta).

Kun yhteisö työllistää oululaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen palkkatuella myönnetään kuntalisää myös kahdeksan (8) kuukautta lyhyempien oppisopimusjaksojen toteuttamiseen työllistämisenä (osatutkintotyösuhteisiin) enintään 500 €/kk.

 • Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään 80 % työaika ja, että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työsuhde alkaa 1.4.–31.12.2017 välisenä aikana.
 • Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.
 • Työsuhteen keskeytymisestä, tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

Hae korotettua kuntalisää näin

1.  Hae ensin palkkatukea uudelle työntekijälle TE-toimistosta. Palkkatukipäätös toimitetaan työllisyyspalveluihin kuntalisähakemuksen liitteenä. 

2. Kun olet saanut palkkatukipäätöksen TE-toimistosta, täytä kuntalisähakemus.

3. Toimita työllisyyspalveluihin:

 • täytetty ja allekirjoitettu kuntalisähakemus
 • kopio palkkatuella työllistetyn henkilön työsopimuksesta
 • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
 • tarvittaessa kopio oppisopimuksen koulutussopimuksesta

Toimitusosoite:
Oulun kaupunki
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. kerros
90100 Oulu

Yhteydenotot
kuntalisa(at)ouka.fi