In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille 2017 Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille 2017

Työllisyyden hoitoon varattujen vuosittaisten määrärahojen puitteissa Oulun kaupunki tukee yritysten palkkatukityöllistämistä ja oppisopimustyöllistämistä maksamalla kuntalisää. Kuntalisää maksetaan kaupungin harkintaan perustuvana oululaisen henkilön työllistymisen edistämiseksi.

Kuntalisän määrä:

Oulun kaupunki tukee yritysten palkkatukityöllistämistä maksamalla harkintaan perustuen kuntalisää enintään 500 €/kk ja oppisopimustyöllistämistä maksamalla oppisopimuskoulutuksen kuntalisää enintään 500 €/kk.

Kuntalisän hakulomakkeet ja -ohjeet:

Yritysten palkkatukityöllistämisen ja oppisopimustyöllistämisen kuntalisän hakulomakkeet ja -ohjeet löydät oheisista linkeistä.

Kuntalisän hakeminen

  1. Oppisopimuskoulutukseen hakeva täyttää oppisopimustoimiston hakulomakkeen, sekä tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
     
  2. Hyväksytty opintosuunnitelma toimitetaan TE -toimistoon yhdessä palkkatukihakemuksen kanssa.
     
  3. Mikäli TE -toimisto myöntää valtion palkkatuen, solmitaan oppisopimus.
     
  4. Kopio palkkatukipäätöksestä, oppisopimuksesta ja työsopimuksesta toimitetaan työllisyyden edistämisen palveluihin alkuperäisen hakemuksen liitteenä.

Kun yritys hakee kuntalisää muuhun palkkatuettuun työhön, hakemuksen liitteeksi riittää kopio palkkatukipäätöksestä sekä työsopimuksesta.

Kuntalisän maksaminen edellyttää palkkalaskelmien säännöllistä toimittamista (suositeltavaa 3 kk:n välein). Kuntalisää koskevat palkkalaskelmat on toimitettava kuitenkin viimeistään 1 kuukauden kuluessa kuntalisäkauden päättymisestä. Kuntalisää ei makseta takautuvasti.