Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishanke

Nuorten työllisyyspalveluiden kokonaisvaltainen yhdistäminenNuorten työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Oulun alueella. Hankkeessa pyritään löytämään pysyviä ratkaisuja alueen korkean nuorisotyöttömyystilanteen, meneillään olevan rakennemuutoksen ja palvelurakenteen hajanaisuuden luomiin haasteisiin viiden osa-alueen kautta.

  1. Poikkihallinnollisen yhteistyön ja nuorten palveluiden monialaisten prosessien kehittäminen
  2. Nuorille suunnatun palvelukokonaisuuden selkeyttäminen ja näkyväksi tekeminen
  3. Yritysyhteistyön kehittäminen tukemaan nuorten työllistymistä
  4. Nuorten kouluttautumismahdollisuuksien parantaminen osana työllistämistoimenpiteitä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaisena olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja lähellä valmistumista olevat. Kohderyhmään kuuluu myös yritykset ja muut työllistävät organisaatiot sekä kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot.

Hankkeen päämääränä on nuorten entistä nopeampi pääsy työelämään kehittämällä palveluohjausta ja työllistymispalveluita. Yritysyhteistyötä tehostetaan sekä nuorten että yritysten palvelutarpeen näkökulmasta. Työelämäyhteistyön kautta luodaan sekä ammattiin valmistuville nuorille että työttömille työnhakijoille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja työllistyä yrityksiin. Yrityksille tarjotaan työllistämiseen ja osaamistarpeisiin liittyviä palveluja ja apua.

Hankekortti

Ota yhteyttä!

040 621 4670
nuortentyollisyyspalvelut(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Byströmin nuorten palvelut
Hallituskatu 5, 90100 Oulu

Yhteystiedot

Sanna Kangosjärvi
Projektipäällikkö
044 703 1632
sanna.kangosjarvi(at)ouka.fi

Reeta Limingoja (oppilaitosyhteistyö)
Projektikoordinaattori, oppilaitosyhteistyö
050 3475623
reeta.limingoja(at)ouka.fi

Sari Moilanen
Projektikoordinaattori, yritysyhteistyö
044 7038301
sari.moilanen(at)ouka.fi

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/nutke