Työllistämisbonus kannustaa rekrytoimaan

Työllistämisbonus on Oulun kaupungin tarjoama työllistämisen taloudellinen tuki pk-yrityksille. Sen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä rekrytoimaan oululaisia työttömiä.

Työllistämisbonusta voidaan myöntää, jos työttömän työllistämiseen ei ole käytössä muita taloudellisia rekrytoinnin tukia, kuten palkkatukea.

Työllistämisbonuksen myöntämisperusteet

Työllistämisbonuksella voi työllistää BusinessOulun työllisyyspalveluiden asiakkaana olevan oululaisen työttömän, joka

  • on alle 30-vuotias, eikä ole ollut työssä tuen hakemista välittömästi edeltäneiden kuuden kuukauden aikana

tai

  • on ollut yli vuoden työttömänä

Työllistämisbonusta voi saada, kun työntekijän kanssa solmitaan vähintään kuuden kuukauden työsuhde vähintään 85 %:n työajalla.

Työllistämisbonuksen määrä

Työllistämisbonus suhteutetaan työntekijän kuukausibruttopalkkaan ja sitä maksetaan enintään kuusi kuukautta.

Palkka (€/kk) ilman lakisääteisiä työnantajakuluja ja lomarahoja

Työllistämisbonus (€/kk), enintään 6 kk

1000-1500

375

1501-2000

525

2001-2500

675

2501-3000

825

yli 3001

975

 

Työllistämisbonus-tuki on valtion tukisäännösten alaista tukea ja sen maksamisesta tehdään ilmoitus seurantaviranomaisille.

Huomioithan, että Työllistämisbonus peritään takaisin, jos työsuhde puretaan kesken työsopimuksen. Työllistämisbonus peritään takaisin myös silloin, jos bruttopalkka jää alle bonukseen oikeuttavan vähimmäismäärän (1 000 €/kk). Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan Työllistämisbonuksen määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Näin haet työllistämisbonusta

  1. Hae Työllistämisbonusta kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta
  2. Toimita työllisyyspalveluihin seuraavat dokumentit:

Voit toimittaa lomakkeet sähköpostitse osoitteeseen kuntalisa(at)ouka.fi

Tai postitse:

Business Oulu –liikelaitos
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

  1. Valmistelemme päätöksen toimittamiesi dokumenttien perusteella. Hakulomakkeessa voit valita, toimitetaanko valmis päätös sähköpostitse vai kirjeitse.

  2. Työllistämisbonus maksetaan hakulomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille kahden kuukauden erissä.

  3. Toimita työntekijän palkkalaskelmat vähintään kahden kuukauden välein osoitteeseen kuntalisa(at)ouka.fi

Kysy lisää!

Kiinnostuitko Työllistämisbonuksesta?

Ota yhteyttä työllisyyspalveluihin:

puhelin: 050 526 3875
sähköposti: tyollisyyspalvelut(at)ouka.fi
Yhteydenottolomake

Onko sinulla kysyttävää hakemuksesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:

kuntalisa(at)ouka.fi

Hakulomakkeet:

Työllistämisbonus (pdf)