Työllistämisbonus yrityksille

Työllistämisbonus on BusinessOulun työllisyyspalveluiden tarjoama työllistämisen taloudellinen tuki pk-yrityksille. Sen tarkoituksena madaltaa erityisesti oululaisten pk-yritysten palkkauskynnystä.

Työllistämisbonusta voidaan myöntää, jos työttömän työllistämiseen ei ole käytössä muita taloudellisia rekrytoinnin tukia, kuten palkkatukea.

 

Työllistämisbonuksen määrä ja myöntämisperusteet

Työllistämisbonuksella voi työllistää BusinessOulun työllisyyspalveluiden asiakkaana olevan oululaisen työttömän, joka

  • on alle 30-vuotias, eikä ole ollut työssä tuen hakemista välittömästi edeltäneiden kuuden kuukauden aikana

tai

  • on ollut yli vuoden työttömänä

Työllistämisbonusta voi saada, kun työntekijän kanssa solmitaan vähintään kuuden kuukauden työsuhde vähintään 85 %:n työajalla. Työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2019 välisenä aikana.

Työllistämisbonus suhteutetaan työntekijän kuukausibruttopalkkaan ja sitä maksetaan enintään kuusi kuukautta.

Palkka (€/kk) ilman lakisääteisiä työnantajakuluja ja lomarahoja

Työllistämisbonus (€/kk), enintään 6 kk

1000-1500

375

1501-2000

525

2001-2500

675

2501-3000

825

3001-

975

Työllistämisbonuksen hakeminen

Työllistämisbonus tulee hakea kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Alkuperäinen työllistämisbonushakemus toimitetaan Business Oulun työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kopio työllistettävän henkilön työsopimuksesta
  • kopiot palkkalaskelmista kuukausittain

Postiosoite:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Työllistämisbonus
PL 22
90015 Oulun kaupunki

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää turvasähköpostipalvelun kautta.

Turvasähköpostipalvelu löytyy osoitteesta: https://securemail.ouka.fi

Työllistämisbonuksen maksatus

Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat kuukausittain BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Työllistämisbonus maksetaan kahden kuukauden erissä. Työllistämisbonus on valtiontukisäännösten alaista tukea, ja sen maksamisesta tehdään ilmoitus seurantaviranomaisille.

Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Työllistämisbonus peritään takaisin, jos työsuhde puretaan kesken työsopimuksen. Työllistämisbonus peritään takaisin myös silloin, jos bruttopalkka jää alle bonukseen oikeuttavan vähimmäismäärän (1 000 €/kk). Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan Työllistämisbonuksen määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Kysy lisää!

Kiinnostuitko Työllistämisbonuksesta?

Ota yhteyttä työllisyyspalveluihin:

puhelin: 050 526 3875
sähköposti: tyollisyyspalvelut(at)ouka.fi
Yhteydenottolomake

Onko sinulla kysyttävää hakemuksesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:

kuntalisa(at)ouka.fi

Hakulomakkeet:

Työllistämisbonuksen hakulomake yrityksille (pdf)