Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden oppaat ja selvitystyö - Työ ja elinkeinot - Oulun kaupunki

Draivia rekryyn -hanke Draivia rekryyn -hanke

Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden oppaat ja selvitystyö

Ramboll Management Consulting tuotti kevään 2014 aikana Oulun kaupungin hallinnoiman Draivia rekryyn -hankkeen toimeksiannosta ”Selvitys Oulun kaupungin työvoiman liikkuvuuspotentiaalista” –raportin, jossa selvitettiin oululaisen työvoiman valmiuksia työskennellä Pohjois-Norjassa, -Ruotsissa ja -Suomessa.

Toimeksiannon taustalla oli tarve selvittää keskeisten kohderyhmien osalta työvoiman pohjoiseen liikkuvuuteen liittyviä valmiuksia, kannustimia sekä esteitä. Selvityksen keskeisiä kohderyhmiä olivat Oulun kaupungin alueen työttömät työnhakijat sekä Oulun seudun ammattiopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston opiskelijat. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin työssä olevan työvoiman näkemyksiä työvoiman liikkuvuuteen liittyen.

Selvitykseen sisältyy myös prosessimuotoon laaditut sähköiset oppaat Ruotsiin tai Norjaan töihin lähtevälle sekä rajan yli työskentelevälle. Oppaista käy ilmi, mitä käytännön asioita työhön lähtijän täytyy ottaa huomioon mm. työskentelyn aloittamisessa ja maahan muuttamisessa. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin pohjoisten alueiden maakohtaisia työvoimatarpeita.

Selvityksen aineisto kerättiin kohderyhmille kohdennetuilla sähköisillä kyselyillä sekä puhelin- ja asiantuntijahaastatteluilla.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan selvitystyöhön ja oppaisiin.