In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Nuorten työllistymisen palveluketjukuvaus

Nuorten työllistymisen palveluketjukuvausjäsentää nuorten työllistymisen ohjausta.Yhteistyön koordinointi ja verkostomainen toiminta vaativat koordinaatiota ja sovittuja resursseja. Lähtökohtana palveluketjukuvaukselle oli, että koordinaatio ei ole mahdollista ilman hyvin kuvattua toimintamallia ja palveluketjukuvausta. Palveluketjukuvauksen lähtökohtana on Pirilän Porras -hankkeessa pilottikuntana toimineessa Kempeleen kunnassa toteutettava monialainen työ yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa. Kuvaus on käytettävissä myös muissa kunnissa monialaisen työn jäsentämiseksi.

Nuorten työllistymisen palveluketju -mallinnus sisältää kuusi prosessiaskelta:
1. palvelutarpeen syntyminen
2. palvelutarpeen tunnistaminen
3. ohjaukseen hakeutuminen/ohjautuminen
4. palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
5. palvelujen käyttö
6. seuranta, arviointi ja päivitys

Prosessiaskeleiden avulla kuvataan monialaisen työllistymisen palveluketjun etenemistä siten, että sekä nuoren että eri alojen asiantuntijoiden toiminnot ja päätöksenteko palveluketjun eri vaiheissa tulevat esille. Kuvauksen toivotaan auttavan paitsi monialaisen työn kehittämistä nuorten hyväksi, kuin myös innostavan prosessimaisen ajattelun äärelle.

Nuorten työllistymisen palveluketjukuvauksen on tuottanut Pirilän Porras -hanke (2010 –2013), jonka rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESR). Hanketta hallinnoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja toteuttajana on Oulun seudun ammattiopisto Kempeleen yksikkö. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen, TE-hallinnon ja kunnan eri toimijoiden kanssa. Päämääränä on edistää nuorten työllistymistä ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä koulutuksesta ja työstä.