In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Omaehtoinen opiskelu

Pääasiassa työssä oleville tarkoitettua omaehtoista koulutusta rahoittaa Opetusministeriö. Koulutusta toteutetaan useimmiten ilta/monimuoto-opiskeluna. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa omaehtoisesta koulutuksesta, työ- ja elinkeinoministeriö työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja työnantajat henkilöstökoulutuksesta.

Työllistymissuunnitelman mukaisia omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta.

Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta.

Jos opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, voi silti olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä sivutoimisesti.

TE-toimisto.fi-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna