In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Opintojen rahoitus

Opintojen rahoittamiseksi on monia eri muotoja, joihin vaikuttaa muun muassa hakijan elämäntilanne. Peruskoulun jälkeisiä opintoja aloitteleville nuorille myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä toimiville. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja.

Asumiseen on mahdollista saada tukea opiskelun ajalta tietyin edellytyksin, asumista tuetaan yleensä erikseen. Kelan tukimuodoista löytyy lisää tietoa Opiskelijan tuet sivulta.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea voidaan myöntää päätoimiseen opiskeluun lukio-, ammatillisiin- ja korkeakouluopintoihin. Takempaa tietoa opintotuesta ja sen myöntöperusteista löytyy Kelan sivulta Opintotuki.

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos opiskelijalle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, hän voi hakea lainan valitsemastaan pankista. Koska valtio takaa opintolainan, opiskelija ei tarvitse lainalle muuta vakuutta. Lainan takaisinmaksu alkaa yleensä sen jälkeen, kun opiskelija on päättänyt opinnot, eikä ole enää oikeutettu koron pääomittamiseen. Lisää tietoa opintolainasta löytyy Kelan Opintolainan valtiontakaus sivulta.

Koulumatkatukea voidaan myöntää lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville päivittäisten matkakustannusten korvaamiseksi, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Takempaa tietoa opintotuesta ja sen myöntöperusteista löytyy Kelan sivulta Koulumatkatuki.

Työttömyysetuudella työtön työnhakija voi osallistua työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai opiskella tietyin ehdoin myös omaehtoisia opintoja. Molemmissa tapauksissa opiskelun ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon henkilöllä olisi työttömänä oikeus. Opiskelija voi lisäksi saada ylläpitokorvausta matka- ja ylläpitokustannuksiin. Lisää tietoa työttömyysetuudella opiskelusta löytyy Kelan sivulta Työllistymistä edistävät palvelut ja TE-palvelut.fi sivulta Työvoimakoulutus ja Omaehtoinen opiskelu.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Oppisopimuskoulutuksessa opiskeleva on opintojensa aikana oikeutettu saamaan palkkaa ja opintososiaalisia etuja. Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Lisää tietoa löytyy Opetushallituksen Oppisopimuskoulutus sivulta.

Kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa taloudellista tukea on mahdollista saada opiskeluun, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on henkilön työelämään pääsy tai siellä pysyminen, ja tuilla pyritään takaamaan toimeentulo kuntoutumisen aikana. Ammatillista kuntoutusta tukevat ja järjestävät muun muassa Kela, työ- ja elinkeinotoimistot, työeläkelaitokset ja tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt. Kuntoutukseen pääsyä haetaan laitoksesta, jonka piiriin asia kuuluu.

Aikuiskoulutustukea voi saada tietyin edellytyksin työssä oleva työntekijä, julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen järjestämään koulutukseen, joka kestää vähintään kaksi kuukautta. Lisätietoa löytyy Koulutusrahaston Aikuiskoulutustuki ja Kelan Aikuiskoulutustuki sivuilta

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää näyttötutkintona suoritettuun ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tutkinto ei oikeuta ammattitutkintostipendiin. Lisää tietoa löytyy Koulutusrahaston sivulta Ammattitutkintostipendi.